bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Al Parker/Mostphotos

Ofullständig vargjakt

I dagarna avlystes jakten i Tinäsetreviret på gränsen mellan Gävleborg och Dalarna. Av en tilldelning på åtta vargar fälldes två. Jakten avlystes då varken jägare eller Länsstyrelsens naturbevakare sett spår av fler vargar i området.

2023-01-12

Redan innan jakten startade fick vi indikationer på att det tidigare Tinäsetreviret var upplöst, hanen hittades via DNA i Västmanland. Med en ökad vargtäthet sker förändringar i reviren, de är inte konstanta från inventeringen som avslutas i mars, till det att beslut om licensjakt kommer i september och jakten som startar 10 månader senare i januari. Föryngringar har skett och som vi alla vet rör sig vargar över stora områden. När jaktbesluten är snävt skrivna och bara rör enstaka revir så minskar möjligheterna att uppfylla beslutade jaktnivåer.


Vid inventeringen 2021/2022 hade vi ungefär 460 vargar i Sverige, långt över de 300 som naturvårdsverket fastslagit som förvaltningsnivå. Än längre över den av riksdagen beslutade nivå på 170-270 vargar. Till licensjakten 2023 tilldelades 75 vargar nationellt för att minska vargstammen. Utifrån ovan givna resonemang att reviren innehåller olika många vargar och förändras från det att inventeringen görs och besluten fattas kommer vi inte att komma i mål med jakten om 75 vargar. Vi tilldelas helt enkelt luftvargar. Det är av stor vikt att vi förändrar lagen som styr över hur vi beslutar om jakt på varg. Som inspiration kan vi ta Norges modell, där man beslutar om x antal i september och sedan vilka revir som berörs i december när man har aktuell inventering och status på vargreviren.
Att vi nu inte kommer uppfylla målen i årets licensjakt leder till ökad misstro mot myndigheter, en oro hos befolkningen på landsbygden i stort men lantbrukare och jägare i synnerhet. Risken är stor att den redan stora vargstammen fortsätter att växa. Vill vi ha en skog utan drevhundars skall och en sviktande biologisk mångfald till följd av en landsbygd utan frigående djur?


Det är ingen tvekan om att vargförvaltningen måste göras om i grunden. De antal som ska skjutas för att hålla sig inom förvaltningsmålen ska också skjutas. Vi jägare är vana vid att avstå skott på grund av olika skäl. Nu är det administrativt krångel och byråkrati som ställer till det. Det måste skyndsamt till nya regler som gör att nya kunskaper om revir också kan ligga till grund för besluten, men också nya beslut så att fastslaget antal vargar kan fällas.
Gör om, gör rätt, vi jägare tar ansvar för att jakten bedrivs effektivt och på ett etiskt sätt. Nu måste politiken ansvara för ett regelsystem som fungerar så vargförvaltningen fungerar i praktiken och inte bara på papper som pryder byråkraternas skrivbord.

Johan Lundberg
Ordförande Jägareförbundet Gävleborg

Ulf Berg
Ordförande Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick