bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Hanne Kringstad

Älgförvaltningsmöte i Gävleborg

Måndagen 30 januari genomförde Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet en utbildningskväll för delegaterna i älgförvaltningsgrupperna i länet på Bollegården i Bollnäs.

2023-02-11

Fokus för kvällen var samverkan och hur vi kan ha en konstruktiv dialog i grupperna. Skogsstyrelsen presenterade siffror på att ÄBIN minskat i takt med älgtätheten i länet, något som vi från Jägareförbundets håll påpekade att forskning visar att det sambandet är svagt.

Vi tryckte på att ett mål med förvaltningssystemet är att hålla en hög kvalité i älgstammen, något vi idag ser att man på vissa håll frångått till förmån för att minska älgtätheten.

I flera förvaltningsområden är det skogliga målet om max 5% färska betesskador uppnått, nu måste en väg framåt stakas. Vilken älgstam ska vi ha här? Vilken målsättning har vi? Hur når vi dit? Alla torde vara överens om att vi vill bedriva jakt, men hur kan vi långsiktigt säkerställa det i rovviltstäta områden?

Det här var frågor som lyftes och som vi snuddade vid. Den 2 mars kommer vi att hålla en utbildning för enbart jägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupper och skötselområden där vi kommer att diskutera dessa frågor än mer och fokusera på hur vi kan hålla en hög kvalité i älgstammen.

Vill du lära dig mer, klicka på länken för att anmäla dig till en digital kurs om älgförvaltning den 16 mars som är till för alla.

Tillbaka till överblick