bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Gry Thunes/Mostphotos

Lodjursjakt 2023

Snart är det dags för lojakt i Gävleborg, i år får 30 lodjur fällas över hela länet. Jakten startar den första mars och pågår till den 31 mars, eller till dess att den avlyses.

2023-02-24

Det är viktigt att du som har tänkt jaga lo registrerar dig i Naturvårdsverkets jägarregister

Du som jagar är skyldig att minst en gång i timmen informera dig om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-225 11 99, du kan utöver detta också registrera dig för länsstyrelsens SMS-tjänst (se mer i jaktbeslutet).

Fällt eller påskjutet lo ska rapporteras till länsstyrelsen omgående men senast en timme efter det att djuret fällts eller påskjutits via telefonnummer 010-225 11 99.

Länsstyrelsen meddelar då när och var besiktning av djuret ska ske.

Återstående tilldelning redovisas på 010-225 11 99.

Här hittar du licensjaktsbeslutet, läs gärna igenom det inför jakten:

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/djur/jakt-och-vilt/stora-rovdjur/licensjakt-efter-lodjur.html

Tillbaka till överblick