bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Tiittas björn, en hane på 190 kilo.

Tiittas björn, en hane på 190 kilo.

JAQT

JAQT- nätverk för kvinnliga jägare.

Nätverket syftar bland annat till att hjälpa och uppmuntra nya och blivande kvinnliga jägare. Men naturligtvis också att sammanföra kvinnor med lång erfarenhet av jakt.

Man betalar ingen avgift för att vara medlem, och man behöver heller inte vara medlem i Jägareförbundet. Men vid jakter och aktiviteter vid kurs och jaktgården Sidertjärn fordras medlemskap i Jägareförbundet och vid eftertraktade aktiviteter som lockar fler deltagare än det finns platser prioriteras Jägareförbundets medlemmar.

Varje vår skickas till medlemmarna i JAQT ett informationsblad där kretsarnas och länsförbundets planerade aktiviteter finns samlade. Bladet skickas innan de annonseras i Svensk Jakt Nyheter. Aktiviteterna består ofta av jakter och skytte men även av studiecirklar och kurser.

Vill du bli medlem?

Har du några frågor eller förslag på aktiviteter? Vill du veta mer?
Tag kontakt med JAQT-ansvarig i din jaktvårdskrets - hitta din jakvårdskrets här

 

Länsförbundet JAQT-ansvarig

Zinita Källström, Hamrångefjärden
0297-203 78, 070-337 31 39
kallslazi@telia.com


Studiefrämjandet

Carina Carlsson, Sandviken
070-575 53 70
carina.carlsson@studieframjandet.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-06 2013-11-20