Älgbanan Furilden - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älgbanan Furilden

torsdagen den 23 juli kl 17:00, Furilden Rute

Träning på löpande Älg

KALENDER Banan öppnas för träning Torsdagen den 23/7, sedan Torsdagar varje vecka fram
till sista helgen i September då KMet skjuts.

Norra Jaktvårdskrets

Kontaktuppgifter: Tommy Lindstedt +46705807954 tommy.lindstedt@live.se

tor 23 jul 17:00 - 20:00 Furilden Rute

2020-06-17 2020-06-17