bakgrund

Svenska Jägareförbundet

JAQT- Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden övar skytte på Hejdebybanan

måndagen den 12 juni kl 18:00, HEJDEBY NORRBYS 131, 621 76 Visby

KALENDER Kulbaneskytte för nya och gamla skyttar med Pierre Söderström som instruktör
Måndag 12 samt 19 juni
Skytte med instruktör
Råjursbanan med .22L
18.00-19.00
Älgbanan
19.00-20.00

Eget skytte
Rådjursbanan
19.00-20.00
Älgbanan
18.00-19.00

Samtliga tillfällen är det 18.00-20.00 som gäller
Anmäl dig till jaqt@jagareforbundetgotland.se så vi vet hur många som kommer
Kostnad:
Serie älgbanan (4skott) 20kr
Serie rådjursbanan (8skott) 20kr

Behöver du låna vapen?
Meddela detta vid anmälan.
kula 15kr/st
.22L 2kr
Detta är ett medlemsevenemang för Svenska Jägareförbundets kvinnor så medlemskap krävs.
Är du ännu inte medlem så är det är enkelt att lösa på Jägareförbundets hemsida.

Varmt välkommen!

mån 12 jun 18:00 - 20:00 HEJDEBY NORRBYS 131, 621 76 Visby

2023-05-24 2023-05-24