Eftersök - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Eftersök

Eftersöksskyldighet

Om ett vilt har skadats vid jakt skall jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret skall kunna spåras och avlivas. Bestämmelsen är generell och omfattar allt vilt som skadas vid jakt. Vid eftersök på grund av till exempel viltolycka eller då vilt i övrigt är skadat eller sjukt gäller andra regler.

Jägaren är eftersöksskyldig

Det är i första hand den jägare som påskjutit djuret som är skyldig att genomföra ett eftersök. I de fall jakten leds av en jaktledare är det jaktledaren som som är skyldig att se till att ett eftersök blir genomfört. Den som struntar eller slarvar med att göra ett eftersök kan straffas med böter.

Krav på eftersökshund

Krav på eftersökshund finns vid all typ av jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflon och vildsvin. Hunden skall vara särskillt tränad i eftersöksarbete på vilt men behöver inte ha meriterat sig vid någon typ av viltspår eller liknande. Man kan alltså ha tränat hunden själv.
Hunden behöver inte finnas med vid själva jakten men före jakten måste man veta att en eftersökshund kan finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-19 2016-09-19