Kretsar - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kretsar

Jägareförbundet Gotland

Jägareförbundet Mellersta Gotland

Mellersta Kretsens styrelse

Ordförande

 Mickael Klintbom

Lindevägen 10
621 53 Visby 

0498-21 66 64
0736-260 780
klintbom.notathome@hotmail.com 

Vice ordförande

 Stefan Ekman Blåeldsvägen 6
621 50 Visby 
0498-21 91 56
0706-278 503
stefan.ekman@mil.se 

Sekreterare

 Johan Gardell Tvinnargatan 156
621 48 Visby 
0498-29 65 70
0705-733 578
jmgardell@hotmail.com 

Kassör

 Andreas Gahne Stenkumla Gadrungs 200
621 95 Visby
 
0498-26 20 87
0706-288 447
andreas@zions.se 
 Ungdomsansvarig  Christer Gahne Stenkumla Källgårds 204
621 95 Visby 
0737-148 920
Kvinnoansvarig Madelene Engström Dalhem Dunegård 177
622 56 Dalhem 
0498-570 88
Ledamot Per-Åke Andersson Vänge  Kyrkjuves 204
620 23 Romakloster 
0498-512 58
0703-462 654 
Ledamot Göte Lekander Sjonhem Petsarve 313 
622 36 Romakloster 
 0498-26 42 11
0705-907 495 
Ledamot Malte Engström Österbyväg 39
621 41 Visby 
0498-21 76 21
0708-970 220 
 Marialförvaltare Mikael Kilntbom Lindevägen 10
621 43 Visby 
0498-21 66 64
0736-260 780 
 Marialförvaltare Malte Engström Österbyväg 10
621 98 Visby
0498-21 76 21
0708-970 220 
Viltolycksansvarig Malte Engström Österbyväg 10
621 98 Visby 
0498-21 76 21
0708-970 220 

 Valberedningen

Karl-Fredrik Ansarfwe
Sammankallande 
Ansarve Stenkumla pl 851
621 95 Visby 
0708-626 679
Jan-Åke Blixt Södra Skräddaregården 10
621 53 Visby 
0735-604 195
Roland Johansson Guldrupe Hallbjärs 129
620 23 Romakloster 
0707-447 777
Peher Nylander Vibble Vibblegatan 9
622 59 Visby 
0498-29 61 69

Revisorer 1 år

Åke Ahlsten Roma Larsarve 
620 23 Romakloster 
0498-505 62
Ulf-Göran Petterssonn Vall Hardings 126
621 93 Visby 
0498-26 60 69

Revisorer supplanter

Karl-Gutav Hellgren Sanda Botvide
620 20 Klintehamn 
0707-414 848
Leif Hellman Sanda Lilla Varbos 850
620 20 Kintehamn 
0498-24 05 91

Länsföreningsstämmans valberdning, odinarie ledamot

Karl-Fredrik Ansarwe Ansarve Stenkumla pl 850
621 95 Visby 
0498-26 20 64
0708-262 679 

Länsföreningsstämmans valberdning, suppleant

Madelene Engström Dalhem Dunegård 177
622 56 Dalhem 
0498-570 88
madelene.engstrom@jabs.se 

Jägareförbundet Norra Gotland

Kretsmästerskap nordisk trapp skjuts på lerduvebanan i Slite Lördagen den 21/5 kl:0900.

Älgbanan öppnas för träning den 28/7 kl:1700.

KM löpande älg skjuts Lördagen den 24/9 kl:0900.

Styrelsen 2016 för Norra Kretsen

Ordförande

Tommy Lindstedt

Othem
 

0705-807 954
22 61 54
tommy.lindstedt@live.se

Vic Ordförande

Bengt Engstöm

 Boge

0498-22 90 90

 

Sekreterare

Torsten Wiberg

 Rute

0498-22 33 34
0761-029 837 

Kassör

Stig Henriksson                                

 Visby

0702-609 925

Ungdomsansvarirg

Leif Karlström

 Lärbro

 0705-666 675

 

 

 


Jägareförbundet Tingstäde-Dalhem

  

 Tingstäde-Dalhem JVK bjuder in till Kretsmästerskap i eftersök. Söndag 15 Maj kl 10.00

Anmälan senast 12 Maj till

Benny Hagström 0703599561

Helge Friström 0705182514

 

Vänliga hälsningar

Sandra Blixt Engström 

Ordf. Tingstäde-Dalhem JVK

 

 

Ordförande Sandra Blixt Engström        sandra.blixt@hotmail.se         0738-47 93 38

V Ordförande Torgny Olofsson             torgny77@hotmail.com          0705-68 63 99

Kassör Torsten Andersson                      torsten@andason.se                  0706-580375

Sekreterare Benny Hagström                 benny.hagstrom@nomor.se      0703-59 95 61  

Ungdomsansvarig Erik Åkerblom         erkis@gotlandica.se                  0704-47 56 02

Ledamot Helge Friström Hundansv      helgefri53@hotmail.com           0705-18 25 14

Ledamot Anton Buskas Verksamhetsansv.        

buskas2@spray.se                   0727-18 87 00

 

Sandfra Blixt Engström är även bitr ungdomsansvarig

Benny Hagström är även bitr hundansvarig

 

Vad gör då Tingstäde-Dalhemkretsen?

 • Vi försöker främja viltvård och jakt.

 • Samlar in uppgifter om viltet som fälls inom kretsen, art och antal. Ombud finns i varje socken för att underlätta viltrapporteringen.

 • Sponsrar ungdomar (under 18 år) som tar Jägarexamen. Hälften av kostnaden, max 1000 kronor.

 • Arrangerar jaktskyttetävlingar (Jaktstig Gotland samt Gillets tävling på Hejdbybanan) tillsammans med Norra kretsen och Jägaregillet. Intresserad av att vara funktionär? Hör av dig till Benny Hagström eller någon annan i styrelsen.

 • Bästa Junior av de jaktstigar som genomförs inom kretsens samt Hejdebyskjutningarna vinner ett vandringspris. Vi betalar även anmälningsavgiften för våra juniorer på dessa jaktstigar.

 • Är du ungdom och vill följa med på jakt eller lära dig skjuta. Tveka inte, hör av dig vi hjälper gärna till. Vi har jaktmarker till förfogande för ungdomar (runt Hejdebyskjutbana). Gäller alla ungdomar på hela ön.

 • Vi kan även presentera lite stolt vår duktiga fällbyggare Kennet Adman. Kontakta oss i styrelsen såförmedlar vi kontakt Han bygger kvalitets fällor på beställning.

 • Finns även en hemsida för Gothems jaktförening där man bland annat kan följa avskjutningsstatistiken sedan 1978.

 • Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon i styrelsen

Viltrapportsammordnare & redovisare

Kenneth Adman, Halla

Sockenombud
I varje socken finns det sockenombud som rapporterar till samordnaren:

Ebbe Andersson, Vallstena

Inge Högberg, Väskinde

Åke Hansson, Stenkyrka

Kjell-Åke Ahlgren, Ekeby

Tore de Flon, Källunge

Tage Lauström, Ganthem

Sune Malmros, Lummelunda

Per Lennartsson, Martebo

Yngve Samuelsson, Bro

Anders Gahnström, Hejnum

Per-Ove Fohlström, Tingstäde

Mikael Kolmodin, Hörsne

Ivan de Flon, Dalhem

Göran Nilsson, Fole

Lars Nilsson, Bäl

Göte Kristiansson, Norrlanda

Arne Gahnström, Gothem

Viltolycksansvarig
Göran Jakobsson, Tingstäde
Benny Hagström, Roma

Valberedning 
Kalle Andersson Gothem (sammankallande)
Jan-Eve Hansson, Vallstena

 


Jägareförbundet Västra Gotland

Ansvarsområden för Gotlands Västra Jaktvårdskrets 2016

 

Ordförande Laila Modin Byrumsgatan 21 62158 Visby
     mobil 0739-184118  
    modin.laila@gmail.com  
       
V ordf Jerker Enekvist Fröjel Mulde 326 62355 Klintehamn
    mobil 0705-240621  
    jerker@mulde.se  
       
Sekreterare Ulf Tyrefors Lojsta Skote 421 62359 Hemse
    Tel 488175 mobil 0709-488172  
    ulf@tyrefors.nu  
       
Kassör Fredrik Tofftén Mästerby Sallmunds 315 62232 Gotlands Tofta
    Tel 270711 mobil 0729222840  
    fredrik.tofften@telia.com  
       
Ungdansv Jens Petersson Väte Magnuse 812 62378 Klintehamn
    mobil 070-6403093  
    magnuseskog@gmail.com  
       
Ord ledamot Jonas Kebbe Klinte Vallekvior 21 62377 Klintehamn
    mobil 073-9818754  
    j.kebbe@hotmail.com  
       
Suppleant Jan- Erik Wickman Stabbgårdsgatan 32 62350 Hemse
    Tel 480669 mobil 0705-480669  
    hemse@tele2.se  
       
Suppleant Peter Nyberg Silte Hägdarve 732 62343 Havdhem
    Tel 485186 mobil 0707-617135  
    hagdaberg@spray.se  
       
Valberedn Rune Nilsson (sammankall.) Rodarve Fardhem 62012 Hemse tel 488061
  Ingvar Cedergren Lekarve Sanda 62379 Klinteham tel 242257
  Erik Holmqvist Norrgårde  Sanda 62020 Klintehamntel 242177
  Arne Olofsson Skåls Näs 62011 Havdhem tel 489046
       
Revisorer    Börje Olsson Revisorer  Erik Holmqvist
       
Ordinarie   Harald Söderlund suppl         Leif Hammarström

 

Gökotta                  

Lördag 14 maj kl 07:00

Samling Mulde fritidsby i Fröjel. Skylt uppsatt
Ta med kaffekorg.
Välkomna!

 

 

 

 


Jägareförbundet Östra Gotland

Jägareförbundet Östra Gotland 

Jaktstigar 

Jaktstig i Etelhem söndagen den 24 april 2016, anmälan kl. 09:00 – 11:00. Kretsen har ansökt om att ingå i GYTTORP  CUP. 

Lördagen den 23 april 2016. Kretsen bjuder in nybörjare att prova -på hagelskytte. 

Jaktstig för Kula klass 1 och 2 vapen anordnas i Etelhem söndagen den 7 augusti 2016, anmälan kl. 09:00 - 11:00.

 

Akutell styrelse, funktionärer för län o jaktvårdskrets 2016
OBS De personer som väljs till styrelseledamot eller funktionär måste vara medlem i en krets

Styrelsen för Östra Gotland

Funktion Namn Medlems  e-post mobil
Ordförande Sören Sandqvist 55491 sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
Vice ordf Jonas Fredriksson 1093046 jonasfredriksson@telia.com 070-632 43 66
Sekreterare Folke Widén 553990 folkewiden@gmail.com 070-849 81 61
Kassör Bo Melin 54948 bo.melin@i.lrf.se 070-401 86 27
ledamot Lars-Åke Bandelin 244705 banda159@hotmail.com 073-834 15 54
ledamot Björn Eriksson 55416 bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
ledamot Lars Pettersson 56171 rudvier_@hotmail.com 073-742 60 14
ledamot Bo Lindström 55429 strandtorpet@telia.com 070-311 32 15
Suppleant Bengt Körkander 1060334 bengtkrkander@yahoo.se  
Suppleant Hjalmar Henriksson 1130182 hjalmarhenriksson@hotmail.com  
         
Revisor samankallande Ingvar Andersson 244859   073-683 09 72
revisor Mats Hägring 244855   0498-49 13 62
revisor suppl Sylve Lövgren 1231854   070-834 62 16
revisor suppl Jonas Enderberg 415140 jonasvaxthus@gmail.com 070-781 30 54
Valberedning  Namn person  e-post mobil
Sammankallande Håkan Jakobsson 385773 hakan_jakobsson@hotmail.com 070-882 11 67
Ledamot Allan Botvalde 56461    
ledamot Jan-Erik Dahlbom 244849 robbenarve@hotmail.com 073-982 33 50
Ledamot Ronny Dellevik 56139 ronny.dellevik@telia.com 0708/492189
Ledamot Stefan Johansson 56223 stefan.skradarve@telia.com 0708-486108
Opinion & kommunikation        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig Sören Sandqvist 55491 sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
JAQT        
Viltmat        
Ungdom Elias Pettersson 1262303 ardre_@hotmail.com 070-303 21 38
Ungdom Hjalmar Henriksson 1130182 hjalmarhenriksson@hotmail.com 073-702 19 99
Webb        
Sociala medier        
Jakt & Viltförvaltning        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig  Sören Sandqvist 55491 sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
NVR  Bo Melin 54948 bo.melin@i.lrf.se 070-401 86 27
Klövvilt        
VFD-länet ej krets        
Rovdjur Björn Eriksson 55416 bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
Viltdata Folke Widén 553990 folkewiden@gmail.com 070-849 81 61
Utbildning        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig Jonas Fredriksson 1093046 jonasfredriksson@telia.com 070-632 43 66
Hund        
Jägarexamen        
Utbildning/studiefrämjandet        
Skytte Sören Sandqvist 55491 sandqvist.lantbruk@i.lrf.se 070-860 67 20
Medlem & Marknad        
Funktion Namn person  e-post mobil
Ansvarig         
Integration        
Medlem        
Marknad Björn Eriksson 55416 bjorn.eriksson.gotland@telia.com 070-947 61 28
Mässor        
Skolor        

 

 

Jägareförbundet  Östra Gotland…………………………..Jaktvårdskrets 

har vid årsmötet 2016 utsett följande ombud och suppleanter till länsårsstämman,   
som härmed befullmäktigas att föra jaktvårdskretsens talan vid länsårsstämman 2016.  
Enligt länsjaktvårdsföreningens stadgar § 12 mom. 2 har kretsen rätt att sända …9… Ombud.
               
               
Medlemsnr. Ordinarie ombud         
    (fullständiga namn, adressuppgifter och medlemsnummer är viktigt)  
    Kolla namn och medlemsnummer i utsänd medlemslista    
1093046 1 Fredriksson Jonas ETELHEM VÄSTRINGE 635 62374 STÅNGA  
1130182 1 Henriksson Hjalmar NÄR BOSARVE 413 62348 STÅNGA  
55416 3 Eriksson Björn GAMMELGARN ROMMUNDS 612 62367 KATTHAMMARSVIK
54948 4 Melin  Bo ETELHEM LEVIDE 231 62374 STÅNGA  
56171 5 Pettersson Lars ALSKOG RUDVIER 223 62364 LJUGARN  
55429 6 Lindström Bo LAU HALLSARVE 911 62362 LJUGARN  
244705 7 Bandelin  Lars-Åke HABLINGBO NISSE 927 62342 HAVDHEM
55390 8 Widén Folke VAMLINGBO KVARNE 611 62331 BURGSVIK
55491 9 Sandqvist Sören LINDE PETES 149 62357 HEMSE  
                 
Medlemsnr. Suppleanter           
    (fullständiga namn, adressuppgifter och medlemsnummer är viktigt)    
                 
244859 1 Andersson  Ingvar NÄR BOSARVE 174 62348 STÅNGA  
244830 2 Siggelin Karl-Inge NÄR HALTARVE 213 62348 STÅNGA  
385773 3 Jakobsson Håkan ALSKOG UTALSKOG 728 62364 LJUGARN  
244849 4 Dahlbom Jan-Erik GARDE ROBBENARVE 440 62363 LJUGARN  
1231854 5 Lövgren Sylve LAU HALLBJÄNS 313 62362 LJUGARN  
244855 6 Hägring Mats LAU BJÄRGES 161 62362 LJUGARN  
56065 7 Lövgren Irving ALSKOG HALLGÅRDS 705 62364 LJUGARN  
1060334 8 Körkander Bengt LYE SIGULDS 524 62361 STÅNGA  
1131034 9 Pettersson John ARDRE BRINGSARVE 105 62366 LJUGARN  

Karta över kretstillhörighet


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-04 2020-03-26