bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kretsar

Jägareförbundet Gotland är organiserat med en länsförening och 5 stycken kretsar under länsföreningen.

På Gotland finns det ca 1200 jägare som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.

Jägarförbundet Gotland är en av landets äldsta jaktvårdsföreningar med anor från den 12 januari 1836.
Länsföreningen hjälper medlemmarna i olika jakt- och viltvårdsfrågor.

Vi har en egen skjutbana som ligger strax utanför Visby i Hejdeby socken, där hålls kurser i skytte- och vapenhantering som leds av auktiserade instruktörer med lång erfarenhet. De olika banorna är, trapp, harbana, rådjur, älg och jakstig.

Vårt kontor ligger på Lövsta Lantbygds Gymnasium . 
Du når oss på tfn: 010-584 76 59.
Kontoret är i stort sett alltid bemannat på måndagar och onsdagar mellan 09.00-13.00.


2016-05-02 2020-03-26