Jägareförbundet Mellersta Gotland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Mellersta Gotland

Jägareförbundet Mellersta Gotland styrelse 2017

 

Ordförande Mikael Klintbom   klintbom.notathome@hotmail.com 0736-260780
Vice ordf Mikael Frank   micke.fra@gmail.com 070-6278503
Sekreterare Katarina Murbäck     076-1029799
Kassör Andreas Gahne   andreas@zions.se 070-6288447
ledamot Daniel Wallin   daniel.wallin@arribabygg.se 070-5750210
ledamot Christer Gahne   Christergahne@gmail.com 073-7148920
ledamot Jan-Åke Blixt   jan_bli@live.se 070-2483080
ledamot Göte Lekander   Har ingen 070-5907495
ledamot Roger Ogestadh   roger.ogestadh@visbybilcity.se 070-5571250
Revisor samankallande Åke Ahlsten     0498-50562
revisor Leif Hellman     0498-240591
revisor suppl Karl Gustav Hellgren     070-7414848
revisor suppl Rolf Ahlby   rolf.ahlby@gmail.com 070-4350496
Valberedning  Namn person nr/medlemsnr e-post mobil
Sammankallande Roland Johansson   roland.guldrupe@telia.com 070-7447777
Ledamot Pehr Nylander   pehr.nylander@spray.se 070-9936750
Ledamot        
Ledamot        
Opinion & kommunikation        
Funktion Namn person nr/medlems nr e-post mobil
Ansvarig Mikael Klintbom   klintbom.notathome@hotmail.com 0736-260780
JAQT Annette Pettersson   hardings@hotmail.com  
Viltmat        
Ungdom Christer Garnhe   Christergahne@gmail.com 073-7148920
Webb Mikael Frank   micke.fra@gmail.com 076-1029799
Sociala medier        
Jakt & Viltförvaltning        
Funktion Namn person nr/medlems nr e-post mobil
Ansvarig         
NVR  Mikael Klintbom   klintbom.notathome@hotmail.com 0736-260780
Klövvilt        
VFD-länet ej krets        
Rovdjur        
Viltdata        
Utbildning        
Funktion Namn person nr/medlems nr e-post mobil
Ansvarig        
Hund Mikael Frank   micke.fra@gmail.com 076-1029799
Jägarexamen Mikael Klintbom   klintbom.notathome@hotmail.com 0736-260780
Utbildning/studiefrämjandet Roger Ogestad   roger.ogestadh@visbybilcity.se 070-5571250
Skytte Mikael Klintbom   klintbom.notathome@hotmail.com 0736-260780
Medlem & Marknad        
Funktion Namn person nr/medlems nr e-post mobil
Ansvarig         
Integration        
Medlem        
Marknad        
Mässor        
Skolor        

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-02 2020-04-07