Jägareförbundet Västra Gotland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Västra Gotland

Jägareförbundet Västra Gotland styrelse 2017

Ordförande: Jerker Enekvist                       mobil 0705-240621
                       Fröjel Mulde 326                    jerker@mulde.se
                      623 55 Klintehamn

V. Ordf:         Peter Nyberg                          mobil 0707-617135
                       Silte Hägdarve 732                hagdaberg@hotmail.com
                       623 43 Havdhem

Sekreterare:  Linus Olsson                         mobil 0766-202165
                       Klinte Åbrogatan 13             olsson.linus@live.se
                       623 77 Klintehamn

Kassör:          Fredrik Tofftén                     mobil 072-9222840
                       Mästerby Sallmunds 315     fredrik.tofften@telia.com
                       622 32 Gotlands Tofta

Ungd.ansv:   Jens Petersson                      mobil 070-6403093
                      Väte Magnuse 812               magnuseskog@gmail.com
                      623 78 Klintehamn

Ord. ledamot: Jonas Kebbe                      mobil 073-9818754
                         Klinte Vallekvior 21          j.kebbe@hotmail.com
                         62377 Klintehamn

Ord. ledamot: Artur Forsberg                  mobil 0707-787160
                         Hagagatan 46                    artur.f@live.se
                         623 51 Hemse

Suppleant:      Jan- Erik Wickman           mobil 0705-480669
                        Stabbgårdsgatan 32           hemse@tele2.se
                        623 50 Hemse

Valberedning: Erik Holmqvist (smk)      tel 0498-242177
                         SandaNorrgårde               erik.holmq@gmail.com 

                         Arne Olofsson                  tel 0498-489046
                         Näs Skåls                          majwolofsson@gmail.com 

                         Sigrid Agenäs                   mobil 070-6973231
                         Lojsta Båtels                     sigrid.agenas@huv.slu.se

                         Stefan Uddin                    mobil 070-7102211
                         Linde Rangsarve 506

 

Revisorer     
ordinarie:        Börje Olsson och Harald Söderlund      

Revisorer         
suppleanter:    Erik Holmqvist och Leif Hammarström

 

 

 

 

 

 Verksamhetsplan 2017

* Värva fler medlemmar till kretsen.
Vi är idag ca 200 medlemmar i kretsen. Målet är att öka med en medlem per socken. Kretsen omfattar 20 socknar vilket skulle innebära 20 nya medlemmar. Av bifogat medlemsregister framgår det att vi har många jaktkamrater som inte är medlemmar i Jägareförbundet. Kan vi övertyga dem om nytta av att vara medlem i Sveriges viktigaste jaktlag, Jägareförbundet, vilka för jägarnas talan då politiker och EU vill begränsa vår långa jakttradition och jaktkultur. Idag vill man reglera löshundsjakten och begränsa jakten på jaktbara arter. Som medlem får vi dessutom försäkringar för oss jägare och våra hundar samt tidningen Svensk Jakt. Om man inte önskar tidningen så kostar medlemskapet 300 kronor.

För att nå ut till våra medlemmar i Västra Kretsen och få en dialog behöver vi mailadresser. Vi behöver din hjälp till att komplettera mailadresser till mer en hälften av våra medlemmar. Har du en mailadress till någon som saknas i medlemsregistret så hör av dig till jerker@mulde.se

* Gökotta
En gammal tradition i kretsen är att träffas under våren på en gökotta. Boka in lördagen den 20 maj kl. 07.00 vid Petesgården i Hablingbo. Vi upplever tillsammans en vårmorgon i fågelrika Petesviken, men får också en guidning av den gamla gården vid Petes.

* Hundverksamhet.
Kretsmästerskap i eftersök planeras i maj/juni. Är du intresserad hör av dig till ”hundansvarig” i styrelsen Linus Olsson. Vi planerar också en kurs i ”prova på spår” med Leif Tingström under våren.

* Skytteverksamhet.
Ansvarig för skytteverksamheten i kretsen är Jonas Kebbe. Vi har möjlighet att träna skytte, både hagel och kula, på Jägareförbundets bana i Hejdeby. Är du intresserad så hör av dig till Jonas. Förbundet ordnar också en del jaktstigar under året. Gå in på hemsidan eller på Facebook för mer information. Är du intresserad så kan vi ordna en kväll då vi träffas och testar förbundet skyttesimulator. Har du/ni egna träffar med träningsskytte så bjud gärna in kretsens medlemmar.

* Utbildning.
Till hösten planeras en kurs i ”Jägarskolan” i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi planerar också en kurs i styckning under året. I övrigt när det gäller utbildningar så gå in på Jägareförbundets hemsida/facebook där det finns en hel del intressanta utbildningar. Utbildningsansvarig i kretsen är Jerker Enekvist.

* Information Jägareförbundet.
Är du intresserad av att hjälpa till och marknadsföra Jägareförbundet så får du gärna ställa upp under Almedalsveckan, Skördefestivalen i Roma, Klinte Marknad, GGN. Roligt och lärorikt att lyfta fram jägarkåren i officiella samanhang. Hör av dig!!

* Avskjutningsstatistik/viltrapporter.
En av uppgifterna som Jägareförbundet har blivit ålagda är att efter varje jaktsäsong rapportera in antalet fällda djur. På Gotland har man lagt ut det på kretsarna att sockenvis rapportera in antalet fällda vilt, i första hand rådjur.

Numera kan man lägga in det direkt via datorn under ”Viltdata”, men jag tror att det skulle vara enklast om ett ”sockenombud” i varje socken kollar med bygdens jägare och rapporterar in till jerker@mulde.se senast den 25 april. Toppen om någon i varje socken känner ansvar och tar tag i årets avskjutningsrapport! Hablingbo (Lars-Åke Bandelin) först ut med årets viltrapport!

* Spillningsinventering.
En annan uppgift som kretsarna ansvar för är en spillningsinventering av rådjur på Gotland. Västra Kretsen har 13 provytor (1 km x 1 km) att ansvara för och där man skall räkna antalet rådjursspillning på 10 m2 med 100 m avstånd. I vår har man centralt beslutat att inte genomföra någon inventering.

* Jägareförbundet Gotland kallar till årsstämma på Suderbys Herrgård den 8 april. Västra Kretsen representeras av 8 ombud. Mer information på förbundets hemsida.

Med önskan om en fin vår i markerna!

Jerker Enekvist, ordförande 0705-24 06 21, jerker@mulde.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-02 2020-04-07