bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gotland

MEDLEMSFRÖ 2022

Jägareförbundet Gotland tillhandahåller fröer till blommande kantzoner även 2022.

2022-04-13

Syftet är att underlätta för den som vill komma igång och anlägga en blommande kantzon, som sedan gynnar både fältviltet och den biologiska mångfalden. Medlemmar kan hämta fröer utan kostnad, och erbjudandet gäller så länge lagret räcker.

Hur mycket frö behöver man?

Exempel: 1 kilo frö räcker till en kantzon som är 3m bred och 300m lång. För den som vill anlägga en hel åker så finns det extra fröer att köpa, i lager, både på kontoret i Roma och hos Stefan Uddin i Linde.

Fröerna kommer ifrån Malmgårds viltfrö, och där har alla som är medlemmar i Svenska Jägareförbundet 20% rabatt på ordinarie pris.

För att hämta medlemsfrö kontakta Gert Luks: 010-5847659
gert.luks@jagareforbundet.se
För att köpa fröer i Linde kontakta Stefan Uddin: 070-7102211.

Fröblandningarna som erbjuds gynnar på olika sätt den biologiska mångfalden för fältvilt, men även pollinatörer, rovinsekter och småfåglar.

  • Fältvilts Diana, 3 x 300 m – kycklingbiotop fasaner och rapphöns, invid häckningsbiotoper.
  • Landskaps Diana, 3 x 300 m – blommande biotoper för små ytor t ex vid byggnader, vägar.
  • Viltbetes Diana, 3 x 200 m – blommande viltåker för rådjur och hare, skogsnära.

Lathund för sådd

  • En bra såbädd är nödvändig för ett fullgott resultat, välta gärna efter sådden för att behålla den fukt som finns i jorden.
  • Gödning NPK eller Axan N27-4 mängden kan vara ca 70 kgN/ha dvs ex NPK 21-4-11 ca 350kg fullgödning/ha.
  • Om man är enskild så finns det en handsåmaskin att låna som man lämnar tillbaka så fort man är klar, så nästa får möjlighet.
  • Tänk på att göra ett såprov så man vet hur fort man ska veva/gå. Det går självklart att sprida för hand men tänk på att det är väldigt lite frö som ska ut, så tunt!
  • När ni sår med traditionell såmaskin så sår man med fördel var annan såbill detta för att skapa luft och plats för rapphönskycklingar och fasankycklingar att ta sig fram och leta insekter i skydd.

Viltbetes Diana sås traditionellt med alla såbillar, frölåda eller med handspridaren.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick