bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Nya riktlinjer för kronvilts skötseln

Jägareförbundet Örebro 2018-11-16 Riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Örebro län som organisatier tidigare i år fick ut på remiss har justerats och beslutats av...

Mera tall Örebro

Jägareförbundet Örebro 2018-09-12 Skogsstyrelsens småländska projekt Mera tall får nu sin fortsättning i Örebro och Sörmlands län. Onsdag 5 dec klockan 18:30 i Örebro, City...

Vi medverkar på skogsdagen i Rönneshytta

Jägareförbundet Örebro 2018-09-03 Varmt välkommen till årets Jakt & Skogsdag Torsdag 6 sep!

Jaktskytte dag i Åsbro Hallsberg/Askersund

Jägareförbundet Örebro 2018-09-03 lördagen den 22 september kl. 9-12., Åsbro Jsk i samarbete med Jägareförbundet Askersund och Hallsberg

Älglagstävling 2018 Jägareförbundet Lindesberg-Ljusnarsberg

Jägareförbundet Örebro 2018-09-03 Ljusnarsbergs Jaktskytteklubb inbjuder traditionellt till...

Jägareförbundet Örebro län medverkar på Segersjödagarna

Jägareförbundet Örebro 2018-07-30 Jägareförbundet Örebro län medverkar på Segersjödagarna d...

Brandrisk vid skytte

Jägareförbundet Örebro 2018-07-24 Se på nationella hemsidan vad sakkunnig inom Jägareförbundet skriver om skyttet i extremtorka

Många nya ungdomar provar på lerduveskytte

Jägareförbundet Örebro 2018-07-24 Många nya ungdomar provar på lerduveskytte vid skjutbana i Hällefors. Jan och Lina instruerar dem under torsdagskvällarna hela sommaren.

Avskjutningsrapport övrigt vilt 1 juli 2017-30 juni 2018_tlan

Jägareförbundet Örebro 2018-07-24 Nu är det hög tid att rapportera din småviltsavskjutning det vill säga annat vilt än älg i viltdata.se.

Jakttider och fällavgifter för jaktåret 2018/19 i Örebro läns älgförvaltningsområden

Jägareförbundet Örebro 2018-07-24 Jakttider och fällavgifter för jaktåret 2018/19 i Örebro läns älgförvaltningsområden

Jägareförbundets årsstämma 2018

Jägareförbundet Örebro 2018-07-24 Under två dagar – 2 och 3 juni 2018 – höll Svenska Jägareförbundet årsstämma i Kiruna. Svensk Jakt rapporterade direkt under båda dagarna. Här kan ...

Kalender

Se alla aktiviteter