Jägareförbundet Hällefors - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Hällefors

Svenska Jägareförbundet, som är Sveriges mest inflytelserika jägarorganisation, är organiserat i Länsföreningar, som i sin tur består av ett antal Jaktvårdskretsar. Vår jaktvårdskrets, som tillhör Jägareförbundet Örebro, är en av de större i länet med våra ca 500 medlemmar.

 

Välkommen som medlem i Jägareförbundet Hällefors.

Medlemmar i Jägareförbundet Hällefors har rätt att delta i kretsens aktiviteter och möjlighet att lämna förslag via motioner till kretsens årsmöte, som normalt hålls i Februari/Mars. Motioner som antas av årsmötet går vidare till Länsföreningens årsstämma och sedan till Svenska Jägareförbundets årsstämma. Detta är en viktig möjlighet att påverka förutsättningarna för allt som har med jakt att göra. Genom det av staten utfärdade ”allmänna uppdraget” har Jägareförbundet en unik möjlighet att påverka lagstiftning, jakttider m.m.
 
Kretsens aktiviteter annonseras genom Svensk Jakt, eller på kretsens hemsida, som du når via Svenska Jägareförbundets hemsida. Vid sidan av årsmötet brukar vi ha ett medlemsmöte under hösten, där oftast någon intressant föredragshållare deltar. Ett flertal skytteaktiviteter, kurser och ungdomsaktiviteter står också på programmet.
 
Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på aktiviteter och hur vi som krets kan förbättra vår verksamhet. 
Kontaktuppgifter till kretsens styrelse hittar du här på hemsidan.

Arkiv

 2020

 

Kontakta oss styrelse Hällefors

Mikael Pulkkinen

Ordförande

Webb, Opinion- och Kommunikation, Medlem- och Marknad,

070 510 26 70

Mikael Pulkkinen

Göran Borr "Bôrren"

Vice Ordförande

Rovvilt, Viltprovtagare,

070-381 50 04

Göran Borr "Bôrren"

Vivianne Pettersson

Sekreterare

070 259 85 70

Vivianne Pettersson

Karl-Heinz Calliari

Kassör

Kretsråd Skogaholm (Hällefors),

070-631 07 85

Karl-Heinz Calliari

Lina Skogh

Ledamot

JAQT

073-089 78 69

Lina Skogh

Jan Skogh

Ledamot

Skytte, Ungdom, Älg

070-538 34 62

Jan Skogh

Lars Nilsson

Ledamot

Hund,

070-547 60 68

Lars Nilsson

Anders Vennerström

suppleant

Viltövervakning,

070-535 14 89

Anders Vennerström

Peter Carlsson

Suppleant

070 664 90 99

Peter Carlsson

Anders Eriksson

NVR,

070-373 22 70

Anders Eriksson

Nils Hultman

kontaktperson Jägarexamen

070-626 55 08

Nils Hultman

Mikael Sving

Sammankallande Valberedning

070-591 28 08

Mikael Sving

Sten Palmqvist

Valberedning

070-542 66 86

Sten Palmqvist

Markus Carlsson

Valberedning

072-224 69 55

Markus Carlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2020-04-23