bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Hällefors

Svenska Jägareförbundet, som är Sveriges mest inflytelserika jägarorganisation, är organiserat i Länsföreningar, som i sin tur består av ett antal Jaktvårdskretsar. Vår jaktvårdskrets, som tillhör Jägareförbundet Örebro, är en av de större i länet med våra ca 500 medlemmar.

Kontakta oss styrelse Hällefors

Göran Borr

Göran Borr "Bôrren"

Ordförande Hällefors

Rovvilt, Medlem- Marknad, Opinion- och Kommunikation,


070-381 50 04

Göran Borr "Bôrren"

Anders Vennerström

Vice Ordförande

0591-12615
070-535 14 89

Anders Vennerström

Sven-Inge Runqvist

Sekreterare

Viltövervakning, Webb

0591-128 40
073-060 55 91

Sven-Inge Runqvist

Karl-Heinz Calliari

Kassör

Kretsråd Skogaholm (Hällefors),


070-631 07 85

Karl-Heinz Calliari

Mattias Hultman

Ledamot


070-277 63 73

Mattias Hultman

Lina Skogh

Ledamot

JAQT


073-089 78 69

Lina Skogh

Jan Skogh

Ledamot

Skytte, Ungdom, Älg

0591-120 76
070-538 34 62

Jan Skogh

Anders Eriksson

NVR,

0591-512 04
070-373 22 70

Anders Eriksson

Vivi-Anne Pettersson

Suppleant


Vivi-Anne Pettersson

Lars Nilsson

Suppleant


070-547 60 68

Lars Nilsson

Mikael Sving

Sammankallande Valberedning


070-591 28 08

Mikael Sving

Sten Palmqvist

Valberedning

0591-127 74
070-542 66 86

Sten Palmqvist

Markus Carlsson

Valberedning


072-224 69 55

Markus Carlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2018-04-03