bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Hällefors

Svenska Jägareförbundet, som är Sveriges mest inflytelserika jägarorganisation, är organiserat i Länsföreningar, som i sin tur består av ett antal Jaktvårdskretsar. Vår jaktvårdskrets, som tillhör Jägareförbundet Örebro, är en av de större i länet med våra ca 500 medlemmar.

 

Välkommen som medlem i Jägareförbundet Hällefors.

Medlemmar i Jägareförbundet Hällefors har rätt att delta i kretsens aktiviteter och möjlighet att lämna förslag via motioner till kretsens årsmöte, som normalt hålls i Februari/Mars. Motioner som antas av årsmötet går vidare till Länsföreningens årsstämma och sedan till Svenska Jägareförbundets årsstämma. Detta är en viktig möjlighet att påverka förutsättningarna för allt som har med jakt att göra. Genom det av staten utfärdade ”allmänna uppdraget” har Jägareförbundet en unik möjlighet att påverka lagstiftning, jakttider m.m.
 
Kretsens aktiviteter annonseras genom Svensk Jakt, eller på kretsens hemsida, som du når via Svenska Jägareförbundets hemsida. Vid sidan av årsmötet brukar vi ha ett medlemsmöte under hösten, där oftast någon intressant föredragshållare deltar. Ett flertal skytteaktiviteter, kurser och ungdomsaktiviteter står också på programmet.
 
Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på aktiviteter och hur vi som krets kan förbättra vår verksamhet. 
Kontaktuppgifter till kretsens styrelse hittar du här på hemsidan.

Arkiv

 2018

 

Kontakta oss styrelse Hällefors

Göran Borr

Göran Borr "Bôrren"

Ordförande Hällefors

Rovvilt, Medlem- Marknad, Opinion- och Kommunikation,

070-381 50 04

Göran Borr "Bôrren"

Anders Vennerström

Vice Ordförande

0591-12615
070-535 14 89

Anders Vennerström

Sven-Inge Runqvist

Sekreterare

Viltövervakning, Webb

0591-128 40
073-060 55 91

Sven-Inge Runqvist

Karl-Heinz Calliari

Kassör

Kretsråd Skogaholm (Hällefors),

070-631 07 85

Karl-Heinz Calliari

Mattias Hultman

Ledamot

070-277 63 73

Mattias Hultman

Lina Skogh

Ledamot

JAQT

073-089 78 69

Lina Skogh

Jan Skogh

Ledamot

Skytte, Ungdom, Älg

0591-120 76
070-538 34 62

Jan Skogh

Anders Eriksson

NVR,

0591-512 04
070-373 22 70

Anders Eriksson

Vivi-Anne Pettersson

Suppleant

Vivi-Anne Pettersson

Lars Nilsson

Suppleant

Hund

070-547 60 68

Lars Nilsson

Mikael Sving

Sammankallande Valberedning

070-591 28 08

Mikael Sving

Sten Palmqvist

Valberedning

0591-127 74
070-542 66 86

Sten Palmqvist

Markus Carlsson

Valberedning

072-224 69 55

Markus Carlsson


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2018-05-03