Hänt i kretsen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hänt i kretsen

Nedan, referat från olika aktiviteter

Jägareförbundet Hällefors anordnade en rävjakts dag. 

Stövarjaktens dag 2017
När Jägareförbundet Hällefors anordnade Stövarjaktens dag 2017 blev det en dag med mycket snö och kraftig upplega på skogen då det hade kommit ca 2 dm snö dagarna före jakten och hararna hade inte rört sig mycket, vi släppte två hundar varav bara en hittade harspår och kunde resa hare, haren var fram till brasan och visade upp sig i början av drevet men sågs sen inte till något mer under dagen trots bra drev av stövaren. Trots problem med oplogade vägar kom det ett femtontal deltagare som deltog i jakten, fyrhjulsdrift var ett måste för att ta sig fram på de oplogade vägarna.

Ungdomsskytte

Jan och Lina Skogh har under sommaren på torsdagskvällar haft ett antal ungdomar och tjejer som tränat lerduveskytte på skjutbanan i Hällefors, deltagarna har gjort stora framsteg under träningen och lerduvorna hade på slutet av sommaren svårt att klara sig hela, glädjande är att även flera tjejer som passerat tonåren deltog flitigt under träningskvällarna.

Sven-Inge

se med bild här Ungdomsskytte_hallefors_2017

 

Lyckad Stövarjaktens dag i Hällefors.
Stövarjaktens dag 2016 blev lyckad tre minusgrader en centimeter snö på vägarna och lugnt väder bidrog till att alla trivdes under dagen, jakten bedrevs på Stora Ensos mark vid Bergtjärnshöjden, ett 20 tal jägare var av hälften var ungdomar deltog i jakten.
Fyra hundar släpptes under dagen, två av hundarna fick jobba ca en timme på slag innan de reste hare de två andra hundarna hade slag men kunde inte resa haren, men båda hundarna jobbade verkligen med sina harar, det var troligen den till körda skogsvägen som ställde till problem för hundarna som inte fick upp.
De två hundarna som reste hare presterade bra drev och båda hararna blev skjutna under dagen. Brasorna värmde gott för dem som inte var intresserade av att passa utan njöt av att lyssna på hundarna, jaktvädret, jaktprat och korvgrillning.

 

 

Ungdomsansvarige Jan Skogh hade ordnat en älgjaktsdag för kretsens ungdomar den 19 nov på Stora Ensos mark I Hällefors, jakten var vid Bergtjärnshöjden/Lungsälvshöjden, fyra hundförare ställde upp och tjur ensamma hondjur och kalv var tillåten att skjutas, bland deltagarna var det åtta ungdomar med respektive uppsikts jägare som var med under dagen, älg hittades i alla områden som jagades under dagen, flera av ungdomarna såg älg men kom inte till skott, stämningen var mycket god trots det blöta vädret och alla tyckte att det hade varit en mycket lyckad jaktdag,en älgkalv fälldes under dagen av en av hundförarna.
Jägareförbundet Hällefors tackar Stora Enso för att de ställde upp med mark för ungdomsjakten.
Sven-Inge

 

En skrivelse har skickats till Hällefors kommun angående önskemålet som
framfördes på årsmötet om avskjutning av skator och kråkor.
Kretsen har gjort en skrivelse till länsstyrelsen om att deras rovdjursspårare ska
rapportera sina egna hittade rovdjursspår i Skandobs och fått ett positivt svar
från Mariana Skoglund vid länsstyrelsen.
Lina och Jan var på ett möte om ungdomsaktiviteter under våren.
Börren, Sven-Inge och Bo J var på en träff den 26 maj som anordnades av
länsstyrelsen angående rovdjursspårning, glädjande är att rapporteringen
ökade när jägareförbundet införde lokala rovdjursspårare.


Jan och Lina har haft 10-15 ungdomar som skjutit lerduvor under sommaren
och även deltagit i tävlingar för ungdomar på andra banor.
Två dagar med lerduveskytte har anordnats under juni och augusti för
medlemmarna, som verkligen uppskattades och en livlig skottlossning förekom,
glädjande var att det även kom kvinnliga deltagare, jägareförbundet stod för
kostnaden av ammunition och korvgrillning.

Containern som kretsen ska förvara lerduvkastare och skyttematerial i är på
plats vid skjutbanan i Hällefors.

Sven-Inge

 Jägareförbundet Hällefors höll sitt årsmöte den 17 februari 2016, ca 20 medlemmar var närvarande, Gun-Britt, Micke och Niclas avgick, nya i styrelsen blev Karl-Heinz Calliari, Lina Skogh och Anders Wennerström. Bo Jansson från länsförbundet redogjorde för de olika turerna kring den inställda vargjakten, han informerade även om den gångna älgjaktens resultat.


Vi var tio ombud från Hällefors som var på länsstämman den 19 mars 2016, en stämma som präglades av varg, flera motioner var inlämnade angående varg, Norakretsen hade en motion om antal frilevande varg i Sverige som blev mycket diskuterad och efter en modifiering gick igenom och ska gå vidare till Svenska jägareförbundets årsstämma, efter ändringen blev resultatet att vi ska ha så få frilevande vargar i Sverige som möjligt.
Sven-Inge

 

Här kommer ett par bilder från hälleforskretsens stövarjakt på räv norr om Hällefors, närmare bestämt på Silverguvans område under söndagen.

Två rävdrev hade vi, ena räven drevs ca 1 mil av min egen finnstövartik, Eda, där jag hann å se räven en kort sväng på alldeles för långt håll. Den tappades tyvärr bort vid ett hus där den hade passerat mellan uthus å boningshuset.  Ägaren hade släppt ut sina hundar på rastning så där blev det dötappt. Den andra räven (den vi fick) drevs i gryt efter några hundra meters drev av inbjudne Pierre Erikssons amerikan foxhound valp. Sedan gick vi till grytet och "sprängde" räven med Robert Jonssons foxterrier, Alf, där räven sedan sköts av flera hagelskyttar samtidigt när den stuckit ut några meter. Så vem som till slut avgjorde var omöjligt att avgöra i kanonaden :)

 

 

 Jägare som ska jaga räv. vinter bild

 

 

 

Ungdomsskyttet

är i full gång och fungerar bra, Jan Skogh instuerar ungdomarna.

Det är några fler gånger kvar, välkomna

 

Luftgevärsskytte

kretsen anordnade ett uppskattat luftgevärsskytte på viltmål under temadagen den 5 juli vid Krokbornsparken.

 

Skyttedag med Hagelvapen

19 juli hagelskytte för kretsens medlemmar, flera ungdomar kom och prvade på hagelskytte, kretsen stod för ammunition och fika under dagen.

 

Länsstämman 2015.

Vi var nio ombud från Hällefors som var på länsstämman i Örebro 2015-03-28, stämman inledes av ordförande Ingvar Hellquist sen var det Torbjörn Lövbom från jägareförbundet som talade, gemensamt för dem var att båda tror att det blir vargjakt även nästa år. Pierre Andersson Nora, Lena Isvind Lindesberg och Bo Jansson  Hällefors (suppleant)  blev invalda i styrelsen, Göran Borr och Hans Boström lämnade styrelsen.

 

Från årsmötet 2015-02-18.

Länsförbundets ordförande pratade om årets vargjakt och lämnade rapport från Svenska jägareförbundets årsstämma.

Affe Nilsson från länsförbundet informerade om kretsarnas arbete och Skogaholms organisationen.

Gästföreläsare Johan Stedt höll ett intressant föredrag om kronhjortsjakt och skötsel.

Göran Borr blev vald som ny ordförande, Sven-Inge Runqvist och Nicklas Borr valdes som ledamöter i övrigt är styrelsen intakt.

Bo Jansson från Hökhöjden älgskötselområde informerade om årets älgjakt som tyvärr visar på vikande siffror.

Göran Borr informerade om årets vargjakt där tretton vargar sköts.

Vår nya ordförande ”Börren” avslutade mötet.

Sven-Inge

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2018-05-23