Genomförda aktiviteter - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Genomförda aktiviteter

Här nedan kommer referat från olika aktiviteter att redovisas.

JÄGARTRÄFF, TEMA VARG

Lennart Johannesson berättar om rovdjurspolitiken och vargjaktens genomförande.

Plats: Degerfors folkets hus, Tunet Datum: måndag 23 november Tid: Kl 18.30

Entré, inkl kaffe: 50 kr

Välkomna! Karlskoga-Degerfors jvk

29/11 Kretsjakt för Karlskoga-Degerfors, Hidinge och Linde-Ljusnarsberg

Anmäl dig till kretsrådsrepresentanten i den krets du tillhör, 5 deltagare från varje krets.

Öka kunskapen om Garmin GPSVi är många som använder Garmins hundpejlar,
men vi använder dem inte fullt ut.
Om du vill lära dig lite mer så kommer här ett bra tillfälle.
Onsdag 7 oktober kl.19:00, Hultets Friluftsgård Kristinehamn.
För mer info klicka här.

 

Kötthantering
Din hantering av viltet efter skott har betydelse för det kött du senare ska äta.
Kurs i kötthantering, tisdag den 29 september kl.19:00.
Hultets friluftsgård Kristinehamn.
Ett samarrangemang mellan kretsarna Kga-Dfs, Kristinehamn och Storfors.
För mer info klicka här.

 

Tema Vildsvin
Föredrag om vildsvin av Johan Stedt konsulent i Karlstad
17 september kl.18:00 Hultet Kristinehamn
Ett samarrangemang mellan Kga-Dfs, Kristinehamn och Storfors kretsarna
För mer info klicka här.

Träningsskytte Vildsvin
Söndag den 6 september med start kl.10:00
Vid Smedkärrs skjutbana Kristinehamn
OBS! föranmälan.
För mer info klicka här.

Jakt och friluftsmässa i Kristinehamn den 29 augusti
mellan kl.10 - 14. vid Värmlands bil.
Kristinehamns kretsen arrangerar i samarbete med Värmlands bil.

Buss till Elmia Game Fair 2015-05-14
Gemensam buss ihop med Jaktvårdkretsarna Kristinehamn och Storfors.
Klicka här så får du mer info om när bussen kommer till Karlskoga och vem du anmäler dig till.

Jägarträff 17 mars kl.18:30.
Solhem Granbergsdal.

Genomgång av älgjakten inom kretsen.
Vikareierande jaktvårdskonsulent Johan Stedt berättar om förvaltning av dovhjort
Entré 50kr inkl. kaffe och macka.

När Kristinehamnskretsen hade årsmöte hölls information om årets vargjakt.
Följ länken och läs informationen som hölls på mötet.

Till Kristinehamnskretsens hemsida klicka här.

 

 

Kronhjorten kommer 

Onsdagen 28 januari så hade Storfors JVK ordnat med en informationskväll om förvaltning och jakt på kronhjort.

Kronhjorten sprider sig allt mer och vikarierande jaktvårdskonsulent Johan Stedt tryckte hårt på samverkan för att få en bra förvaltning. Hjortarna rör ju sig ofta över stora ytor under året. Det gör ofta att man tror att man har mer kronhjort än vad man egentligen har.

Hjorten kan ha separata vinter-, sommar- och brunstområden.

 Vad utmärker kron?
* Ökande stam.
* Svår att inventera och därmed svår att förvalta.
* Känslig för fel avskjutning. Viktigt att spara kapitala hjortar och ledarhindar.
* Känslig för störning och högt jakttryck.

 Ska vi få förvaltningen att fungera så är grunden naturligtvis att börja med att sätta upp mål.

Sedan gäller det att inventera hur många vi har, lämpligen genom att räkna vid foderplatser vintertid och på öppna födosöksplatser. Sedan är det dags att göra en plan för tillväxt och avskjutning, och följa den. Det är också viktigt att skjuta rätt djur samt tänka på att hinden bara föder 1 kalv/år.

Några viktiga kännetecken för kronhjortar är att ledarhindarna är viktiga för flocken. Hindar, kalvar, och spetshjortar går ofta i flock. Stora hjortar går för sig själva förutom under brunsten då de har ett harem av hindar. Yngre hjortar bildar herrklubbar.

Vilka hjortar bör skjutas?

Bra inventering är grunden. Andra året kan man se om hjorten har goda anlag eller kan skjutas bort.

Bra hjortar utvecklar taggantalet på sina horn till 6-7 års ålder och därefter blir de främst grövre fram till 10-14 år då de har som störst hornkrona.

Bra tips är att skjuta 25% hjort, 35% hind och 40% kalv.

 Hur jagar vi på bästa sätt?
Vakjakt och pyrsch har fördelen av lite störningar, ger möjlighet till säkra skott och gör det lättare att välja rätt djur.
Vid hundjakt bör man använda långsamma hundar och köra korta drev. Viktigt att jaga sällan, annars drar lämnar hjortarna lätt området för lång tid.
Folkdrev kräver små såtar. Hjortarna kommer långsamt men det är svårt få ut djuren.
Börja med vakjakt/pyrsch tidigt under säsongen och sedan hund i måttlig mängd

 Föda och skador är ofta uppe till debatt. Naturligtvis konkurrerar hjortdjuren med varandra. Ur fodersynpunkt så motsvaras 1 älg = 2 kron = 4 dov = 7 rådjur.
Hjortarna äter gräs och bärris hela året, samt främst bärris och lavar under vintern.
Kan flänga bark. Barkflängning förekommer oftast i närheten av oljeväxter. Är också ojämnt förekommande mellan områden. Kan vara kopplat till störningar på fodersöksplatser. 
Störst risk för jordbruksskador i småbruten terräng, men kan avledas genom att man erbjuder alternativt foder och naturligtvis genom att störa dem på otillåtna fodersöksplatser.
Erbjud gärna viltåker med fodermärgkål, havre, vete och klövervall. Vintertid går ensilage hem hos kronhjorten liksom toppar från äldre tallar och aspar.

Vi fick en intressant kväll med mycket bra informationer som genererade intressanta frågor och diskussioner. Stort tack till Storfors JVK som arrangerade mötet.

Protokoll och älgobsdata från ÄFO Vänern-Möckeln

Läsa protokoll från 141208, klicka här
Se älgobsdata som redovisades på mötet, klicka här

Träningsskytte vildsvin.

Söndag den 7 september genomfördes träningsskytte på vildsvinsfigurer vid Smedskärrs skjutbana, söder Kristinehamn.

 Vildsvinsförvaltning i praktiken

Vi besökte Jan Gustavsson Viltmästare på Dylta Bruk

Årsmötet hölls i Ekebyskolan 4 februari

Lär dig locka räv,
kurs ihop med Kristinehamns kretsen.

En traditionell Jägarträff i Karlskoga!
- Prat och diskussioner om det nya älgförvaltningssystemet
- Gunnar Glöersen pratade om varg


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2015-11-26