bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hänt i kretsen

Referat från olika aktiviteter redovisas nedan.

Vildsvinsföredrag januari 2018

10 januari i Hasselfors och 30 januari i Finnerödja.
Föredragen hölls av Johan Stedt och Anders Fredriksson konsulenter vid kontoret i Karlstad.
Föredraget behandlade vildsvinens levnadsvanor, förvaltningsmetoder genom jakt och skadeförebyggande metoder.
Kretsen har även hjälp till vid upplägg av gemensamhetsjakt riktad mot vildsvin med hundar. Jakten genomfördes i Vretstorpstrakten den 13 januari.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2018-02-11