bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro Stad

2018

Styrelse Jägareförbundet Örebro

Leif Edström

ordförande

Utbildningsansvarig Valberedning länsföreningen "Örebro"

019-24 48 15
070-622 31 60

Leif Edström

Mikael Ingesson

Vice Ordförande

Utbildning,


070-666 22 84

Mikael Ingesson

Annika Lindén

Sekreterare


070-824 33 53

Annika Lindén

Fredrik Billysson

Kassör


070-238 99 18

Fredrik Billysson

Anders Lundkvist

Ledamot

Älg


070-662 21 63

Anders Lundkvist

Kjell Högberg

Ledamot

Viltprovtagare


070-567 13 79

Kjell Högberg

Liselotte Hermansson

Ledamot

Hund


070 627 81 22

Liselotte Hermansson

John Priman

Ledamot

Ungdom,skytte,


070-683 22 51

John Priman

Jan Gustafsson

Ledamot

Rovvilt, NVR,


070 921 88 04

Jan Gustafsson

Richard Axdorff

Sammankallande i Valberedning


070 678 96 00

Richard Axdorff

Bertil Ahlqvist

Valberedning


070-438 33 34

Bertil Ahlqvist


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2018-06-08