bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Hänt i kretsen

Här nedan kommer referat från olika aktiviteter att redovisas.

2022

Dagordning kretsårsmöte 2022
Verksamhetsberättelse Jägareförbundet Örebrokretsen 2021
Ekonomi Jägareförbundet Örebrokretsen 2021
Motioner 2022
Årsmötet 2021
Protokoll från årsmötet 2022

2020

Handlingar från årsmötet 2020 Stadgar örebro jaktvardskrets 2012

ekonomi Jägareförbundet örebro stad

Dagordning_kretsårsmöte

2019

Örebro Jaktvårdskrets årsmöte 190214

2015

Örebro och Hallsbergskretsarna anordnar i samarbete med Attersta/Herminge jaktlag
klappjakt på räv Lördagen den 21 mars 2015. Samling Gällersta forngård kl 08.00
Alla hjärtligt välkomna. Även du som inte är jägare som vill prova på jägarlivet

2014

Styrelsen har i februari medverkat vid den årligen återkommande aktiviteten med avgångsklass från Risbergska skolan i Örebro. Det är en temadag med betoning på natur och där vi i år ställde upp med aktiviteter på tre stationer som höll på under förmiddagen. Som vanligt var vi på Kvinnersta skolan där Lena Isvind förevisade skyttesimulatorn som också eleverna fick prova på. Efter det förevisades de hur ett eftersök på trafikskadat vilt går till. Den sista aktiviteten var skjutning med luftgevär på fallmål och det skedde utomhus. Det var en snöig och lite kylig dag men en värmande brasa höll elevrna på gott humör. Som vanligt vid dessa skjutningar visade tjejerna hur det skall gå till.

 

2013

Styrelsen har medverkat vid en temadag på Kvinnerstaskolan
tillsammans med gymnasieelever från Risberska skolan.

Medverkat vid en temadag på Kvinnerstaskolan som handlade om
”Skogen i Staden”.

Arrangerat en föreläsning om vildsvin med den kände Leif Fredriksson
från Katrineholm.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2022-02-28