bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kontakt

Agenda och viktiga datum

Föreningslokalen

Jägarförbundet Örebro län
Föreningslokalen ligger i Närkefrakts lokaler på Transportgatan 4, 702 27  Örebro. 

Hur hittar jag dit ?  WGS84 DD (lat, long)  59.25224, 15.14701

Där har vi tillgång till mötesplats innehållande kontor och konferenslokal.

VIKTIGA DATUM FÖR MEDLEMMAR!

  • Nomineringar för kretsutmärkelse ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast 1 december!
  • Verksamhetsplaner inklusive äskanden från kretsarna ska vara länsförbundstyrelsen tillhanda senast 30 november.
  • Motion till kretsen ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast 31 december!
  • Kretsårsmötet hålls senast 15 februari!
  • Motion från kretsen till länsföreningen ska vara inlämnad senast 20 februari!
  • Länsförbundsstämman hålls senast 25 mars!
  • Svenska Jägareförbundet stämma hålls senast 5 maj!

MOTIONER OCH MOTIONSHANTERING

Här kan du ladda ner ett pdf-dokument som beskriver hur motioner bör skrivas och hur de hanteras.

GDPR  Länk till personuppgiftspolicyn inom jägareförbundet


2013-02-21 2023-12-15