bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Personalen i länet

Svenska Jägareförbundet, Region Mitt, hjälper oss i Jägareförbundet Örebro och Värmlands län, alla våra jaktvårdskretsar och medlemmar.

Strågatan 3, 653 43 Karlstad  hur hittar jag dit ?

Telefon: 010-584 71 52

Personalen i Värmland och Örebro län

Alpo Syväjärvi

Alpo Syväjärvi

Regionchef Mitt

010-5847624

Alpo Syväjärvi

Jessica Larsson

Jessica Larsson

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Samordning & planering för utbildnings- och hundverksamheten i region Mitt samt är adjungerad i styrelsen Jägareförbundet Värmland och Jägareförbundet Örebro län.

010 58 47 646

Jessica Larsson

Gunnar Glöersen

Gunnar Glöersen

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Samordning & planering för rovdjursfrågor i region Mitt samt nationellt. Därutöver Vvo-juridik och spillningsinventering älg i Värmlands samt Örebro län

010 58 47 658

Gunnar Glöersen

Johan Stedt

Johan Stedt

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Klövviltsfrågor och viltdata i Värmlands samt Örebro län

010 58 47 668

Johan Stedt

Lena Olsson

Lena Olsson

Administratör

Ansvarar för: Medlemsservice och utbildningskontakt för Värmlands samt Örebro län.

010-5847152

Lena Olsson

Isabel Mena-Berlin

Isabel Mena-Berlin

Kommunikation / marknadsföring Region Mitt

010-584 77 36

Isabel Mena-Berlin


2013-04-06 2021-04-15