bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedningen

Ledamöterna i valberedningen sitter på två år. De väljs växelvis, så att hälften är för omval varje år. Kontaktuppgifter ser ni nedan:

Magnus Gustavsson

Sammankallande

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Karlskoga-Degerfors jaktvårdskrets" Viltövervakningsansvarig Klövviltansvarig

070 378 71 04

Magnus Gustavsson

Leif Edström

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Örebro jaktvårdskrets"

070 622 31 60

Leif Edström

Urban Persson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Askersunds jaktvårdskrets"

070 672 79 19

Urban Persson

Erik Nilsson

Erik Nilsson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hallsbergs jaktvårdskrets" Utbildningsansvarig

070 549 53 53

Erik Nilsson

Kerstin Winge

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hidinge jaktvårdskrets"

070 495 38 29

Kerstin Winge

Bo Hedlund

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hällefors jaktvårdskrets"

072 215 68 66

Bo Hedlund

Rune Oscarson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Laxå jaktvårdskrets"

070 999 33 02

Rune Oscarson

Staffan Vilhelmsson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Nora jaktvårdskrets"

070 657 61 75

Staffan Vilhelmsson

Niklas Johansson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Linde-Ljusnarsbergs jaktvårdskrets"

070 651 68 45

Niklas Johansson

Göthe Widén

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Fellingsbro-Näsby jaktvårdskrets"

070-293 75 39

Göthe Widén


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-01 2021-04-15