bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Valberedningen

Ledamöterna i valberedningen sitter på två år. De väljs växelvis, så att hälften är för omval varje år. Kontaktuppgifter ser ni nedan:

Magnus Gustavsson

Sammankallande

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Karlskoga-Degerfors jaktvårdskrets" Viltövervakningsansvarig Klövviltansvarig

070 378 71 04

Magnus Gustavsson

Urban Persson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Askersunds jaktvårdskrets"

070 672 79 19

Urban Persson

Erik Nilsson

Erik Nilsson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hallsbergs jaktvårdskrets" Viltprovtagare Viltövervakningsansvarig

070 549 53 53

Erik Nilsson

Kerstin Winge

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hidinge jaktvårdskrets"

070 495 38 29

Kerstin Winge

Paul Särnholm

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Laxå jaktvårdskrets"

070-630 18 97

Paul Särnholm

Ulf Skoglöf

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Hällefors jaktvårdskrets"

070 600 00 76

Ulf Skoglöf

Staffan Vilhelmsson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Nora jaktvårdskrets"

070 657 61 75

Staffan Vilhelmsson

Niklas Johansson

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Linde-Ljusnarsbergs jaktvårdskrets"

070 651 68 45

Niklas Johansson

Göthe Widén

Ledamot

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Fellingsbro-Näsby jaktvårdskrets"

070-293 75 39

Göthe Widén

Lars Johansson

Lars Johansson

Ordförande

Valberedningen Jägareförbundet Örebro län "Örebro jaktvårdskrets"

070-5589906

Lars Johansson


2013-02-01 2021-04-15