bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Temadag EU stöd till vilt och naturvård

Plats: Skogaholm

2013-03-12

Temadag EU stöd till vilt och naturvård
Skogsstyrelsen och Jägareförbundet bjuder in till temadag. Vi kommer prata om skötselåtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och viltet samt vilka stöd som finns att söka till detta inom skogens mångfald.

Anmälan senast 15 april

Plats: Skogaholm hitta hit

se mer här och för anmälan länk till skogsstyrelsen

Skogsdag EU bidrag

Några tillfällen för temadagar -

Södermanland, Öster-Malma                   12/4 (sista anmälningsdag 2/4)

Stockholm, Bogesund                              17/4 (sista anmälningsdag 8/4)

Uppsala län, Sätuna                                  19/4 (sista anmälningsdag 8/4)

Västmanland, Ekbacken                          24/4 (sista anmälningsdag 19/4)

Örebro län, Skogaholm                            26/4 (sista anmälningsdag 19/4)

Värmland                                                  Genomförs inte våren 2013

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick