bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro

Hur du gynnar fältvilt

Kunskapsträff 29 april på Öster Malma

2017-02-22

Rapphönan- Jordbrukslandskapets indikatorfågel.
Som en del i Jägareförbundets satsning på fältviltet arrangerar Jägareförbundet Mitt en träff i fältviltsvårdens tecken.

Kursansvarig: Jaktvårdskonsulent Claes Lindström
Kursledare:     Carl von Essen, utbildad av Game Conservancy  Storbritannien. Projektledare rapphönsprojekt Öland.

Plats, dag och tid: Öster-Malma, lördag 29 april 09.00-ca 16.00
Avgift: 300 kr, inklusive förmiddags och eftermiddagskaffe, samt lunch.  
Avgiften betalas på plats i receptionen Öster-Malma
Då viss tid av kursen kommer att vara utomhus ta med kläder för utomhusvistelse.

Anmälan om deltagande SENAST 29 mars till  anna.sahlander@jagareforbundet.se     alt 021 -18 25 61

VÄLKOMNA

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick