bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro

skärmdump: Petter Kjellander

Insamling av Klövviltsöron 2017

Fästinginsamligen genomförs i sammarbete mellan Region Örebro län, Sveriges lantbruksuniversitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Svenska Jägareförbundet i Örebro län. Insamlingen pågår till sista september och berör södra delen Örebro län.

2017-07-14

Under de senaste 20 åren har en tydlig ökning i antalet fall av fästingburna infektioner noterats i Europa och nu så även i Örebro län. En av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna är TBE (Tick-borne encephalitis), en virussjukdom som är mycket 
svårbehandlad och som kan ge livslånga kvarstående men t.ex. förlamningar. TBE är av detta skäl en anmälningspliktig sjukdom i Sverige (sedan 2004). Från att det helt saknats 
rapporterade fall säkert smittade i Örebro län fram till 2008 har antalet TBE-fall successivt ökat från enstaka misstänkta fall per år till sju säkra fall sommaren 2016.

läs hela dokumentet här. Fästingproj_beskrivning södra Örebrolän_hemsides information.pdf

Karta på området som ingår i studien

Vill du hjälpa till? spara öronen i en plast påse och förvara dessa i frysen. fyll i den här blanketten 

Kontaktuppgifter till ansvariga inom respektive krets:
(du länkas till kretsens kontaktuppgifter)

Askersund: Lars-Åke Letskog

Hallsberg: Leif Granlöf och Hubert Larsson

Hidinge: Nils Edwertz

Karlskoga-Degerfors: Magnus Gustavsson och Henric Björkung

Laxå: Henrik Widlund och Leif Johansson

Örebro: Göran Gunnarsson

Medsökande/medarbetare:
Hans Fredlund, Docent, Smittskyddsläkare, Laboratoriemedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Örebro, Fakulteten för Medicin och hälsa, Örebro Universitet.
Prof. Petter Kjellander, Inst för ekologi, Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Prof. Per-Eric Lindgren, Inst för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för molekylär medicin och mikrobiologi, Linköpings universitet (LiU) och Medicinsk diagnostik,
Mikrobiologiska laboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Prof. Magnus Johansson, Fakulteten för Medicin och hälsa, Örebro universitet (ÖU)
Henrik Eliasson, Med dr, överläkare, klinikchef, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Fakulteten för Medicin och hälsa, Örebro Universitet

Se även artikel i na

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick