rapportera avskjutning - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro

foto:Mostphotos

rapportera avskjutning

I Sverige finns ingen lagstadgad plikt att rapportera avskjutning med några få undantag som älg, kronhjort och de stora rovdjuren. Istället skattar Svenska Jägareförbundet avskjutningen av övriga jaktbara viltarter som en del av viltövervakningen i det allmänna uppdraget.

2019-04-11

Från Viltdata "Det är viktigt att rapporteringen är frivillig. Internationella erfarenheter visar att ett obligatorium kan ge sämre data. Det beror på att jägare som inte vill uppge sin avskjutning kan rapportera att inget vilt skjutits även om så varit fallet. Därmed är rapporteringskravet uppfyllt men data blir missvisande. Därför anser Jägareförbundet att en frivillig rapportering är bättre.

Samtliga avskjutningsrapporter som jägarna registrerar i Viltdata granskas av Jägareförbundets konsulenter i landet. I tveksamma fall kontaktas rapportören för att räta ut eventuella frågetecken. Denna kvalitetssäkring är ytterst viktigt för att upprätthålla hög kvalitet på data.

Skattningarna görs per jaktvårdskrets och räknas sedan upp till länsvisa och nationella siffror. Beräkningarna görs automatiskt i Viltdata och bygger på de rapporterande jaktlagens arealer i förhållande till kretsens areal, samt den avskjutning jaktlagen rapporterat."

Bifogar lite text samt en pdf om tillvägagångssättet.

Anders Fredriksson

Jaktvårdskonsulent

Tel: 010-58 47 242

www.jagareforbundet.se

 

Avskjutningsrapporten 2018 pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick