Från Årsstämman 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägareförbundet Örebro

Från Årsstämman 2019

2019-06-02

https://svenskjakt.se/start/nyhet/folj-var-liverapportering-fran-svenska-jagareforbundets-arsstamma/

Så här ser rapporteringen om föregående årsstämmas motioner ut, i årsstämmohandlingarna:

Åtgärder i anledning av motioner m.m. från årsstämman 2018.
Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné håller i dragningen.

Jakten på framtiden 2024

Kommunikationsprojektet

Motion nr 1 ang utbildning av polisens personal i fråga om viltolycksrapportering
Arbete är med framgång påbörjat vad gäller samtliga tre uppräknade punkter. Nationellt ansvarig hos polisen har dock sagt upp sig så arbetet står för närvarande och stampar.

Motion nr 2 ang skottlossningstillstånd vid NVR trafikeftersök i tätort
Vad gäller önskad regeländring får vi signaler om att så kommer ske i samband med att nya föreskrifter träder i kraft. Framtagande av informationsmaterial för att upprätthålla säkerhet i dessa situationer är påbörjat.

Motion nr 5 ang älgförvaltning – vård av vilt
Mycket intensivt faktasamlings- och kunskapsarbete med anledning av sommarens torka. Arbetet fortskrider i samarbete med forskningen. Arbetet med handlingsplan Älg inlett.

Motion nr 9 ang användning av ny teknik vid inventering av vilt
Nytt regelverk träder i kraft 20190515. Samarbete med SLU inlett för att se över möjligheter med ny teknik i viltförvaltningen.

Motion nr 10 ang Viltdata app 2.0
En första variant av app testad under hösten av utsedd testgrupp. Planerad lansering inför 2019 års jakt.

Motion nr 11 ang utfodring av vilt
Uppdraget slutfört och Råd för utfodring av klövvilt kommer att distribueras i organisationen.

Motion nr 15 ang kostnader i samband med skyddsjakt på stora rovdjur
Beslut fattats om socioekonomisk utredning finansierad av oss, LRF och Naturvårdsverket. Forskargrupp utsedd.

Motion nr 16 ang utbetalning och ersättning av rovdjurstaget vilt i vilthägn
Mycket klent intresse från andra organisationer.

Motion nr 17 ang vargjakt
Miniminivåprocessen för stora rovdjur fortlöper som förväntat. Fortlöpande politiskt arbete för att förändra processen så att miniminivåer sätts på rovdjursförvaltningsområdesnivå. Ingen licensjakt på varg i vinter.

Motion nr 18 ang Värmlands vargtäthet
Miniminivåprocessen för stora rovdjur fortlöper som förväntat. Fortlöpande politiskt arbete för att förändra processen så att miniminivåer sätts på rovdjursförvaltningsområdesnivå. Ingen licensjakt på varg i vinter.


Motioner nr 20 ang handlingsplan för att möta ökade aktiviteter från militanta jaktmotståndare
Inventering av tidigare policy och lagstiftning pågår. Diskussion med lagstiftare om möjligheter och/eller behov i lagstiftningen är på den politiska agendan.
Regeringen ändrar våren 2019 i Polismyndighetens regleringsbrev. Myndigheten ska nu redovisa hur de arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism.
Redovisningen ska vara klar senast den 1 mars 2020. Förbundets arbete ger succesivt resultat.

Motion nr 21 ang jaktsabotage
Inventering av tidigare policy och lagstiftning pågår. Diskussion med lagstiftare om möjligheter och/eller behov i lagstiftningen är på den politiska agendan.
Regeringen ändrar våren 2019 i Polismyndighetens regleringsbrev. Myndigheten ska nu redovisa hur de arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism.
Redovisningen ska vara klar senast den 1 mars 2020. Förbundets arbete ger succesivt resultat.

Motion nr 22 ang cesium - vildsvin
Svagt intresse från andra organisationer. Vi jobbar dock vidare för att lösa problemet.

Motion nr 23 ang användning av rörlig belysning och bildförstärkare/mörkersikten vid skyddsjakt på vildsvin
Regeringen har beslutat om nya regler för användning av rörlig belysning, bildomvandlare och bildförstärkare som möjliggör en utökad jakt efter vildsvin från den 15 maj 2019. I vissa fall får även termiska sikten användas.

Motion nr 26 ang rätten att nyttja kobbar och skär där annan är jakträttsinnehavare vid skyddsjakt på knubbsäl inom 8-fjordar området
Ett antal positiva förslag vad gäller jakt i havsmiljö ligger för beslut hos regeringen.

Motion nr 27 ang slugs, brenneke eller liknande ammunition
Naturvårdsverket har föreslagit ändrade regler. Remissvar i enlighet med motionen är ingivet. Naturvårdsverket har dock ännu inte presenterat ett beslut i frågan.

Motion nr 28 ang Jägareförbundet behöver en modernare app
Förslag på lösning framtagen. Liknande motion även till årets stämma där redogörelse för förslag till lösning framgår i förbundsstyrelsens yttrande.

Motion nr 34 ang e-postadresser
I arbetet med digitalisering prioriteras i första hand att skapa en gemensam arbetsyta där dokument enkelt kan delas med mera. Under arbetet med motionen har dessutom frågan om ansvaret för hemsidor och domännamn (som kopplas till e-post) aktualiserats. En fördjupad analys och förslag till hantering av e-postadresser beslutas vid förbundsstämman.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick