Skogaholmsräven 2021 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Örebro län

Fotograf:Mostphotos

Skogaholmsräven 2021

Lördagen 13 mars återupptas den traditionsenliga Skogaholms Räven. Det är ”Unga Jägare” och nya jägare inom Jägarförbundet Örebro län som hälsar alla jaktlag i Skogaholms ÄSO välkomna. Deltagaravgift: Går oavkortat till Stellafonden, som stödjer vargdrabbade hundar och deras ägare.

2021-02-27

Vi själva kommer att jaga på utbildningsmarken vid Paris som vi får använda genom ett avtal med Sveaskog. Andra jakt jagar på sin egen jaktmark.

Anmälan: Skickas senast den 12 mars på mail till Göran Mejsjö mejsjog@gmail.com med angivande av namn, telefonnummer och mailadress till var och en i jaktlaget som deltar.

Samling: Varje jaktlag samlas för sig på den egna jaktledaren anvisad plats kl 09.00.

Vapen: Hagel

Radio: 155

WeHunt: Jägarförbundet skapar en jakt och skickar anslutningskod till de jägare som anmält sig.

Matsäck: Alla jägare ordnar sin egen matsäck med tanke på risken för smittspridning.

Deltagaravgift: Går oavkortat till Stellafonden, som stödjer vargdrabbade hundar och deras ägare. 100:- swishas till 123 2566 396 och ange namn och jaktlag i meddelandefältet senast den 12 mars. Varje jaktlag kommer få en redovisning av beloppet som kommer från respektive jaktlag och även slutsumman av alla jaktlag.

Lotteri: Alla som betalt in avgiften deltar i ett lotteri där vinsterna skänkts av Jägareförbundet Örebro län och Sveaskog. Bl a ställer Sveaskog upp med ett fiskekort Familjekort i Krampensjöarna. https://www.sveaskog.se/upplev-naturen/fiske/kop-sveaskogs-fiskekort/fiskekort-krampensjoarna/

Det blir  jakt med stövare och grythundar.

Ta gärna med en ung jägare eller en ny jägare på ditt pass

För mer information
Jägareförbundet i Örebro län

Göran Mejsjö                    Susanne Sandberg           Anki Bergqvist
 Verksamhetsledare             Ungdomsansvarig            JAQT
Skogaholm

070-640 9861                     073-970 0495                     073-091 9303

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick