bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Örebro län

Mostphotos

Webbinarium om tall och vilt

Projektet Mera tall i Sörmland-Örebro vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora. För att bryta trenden behöver vi föra ner diskussionen på lokal nivå och se vilka gemensamma åtgärder som finns att tillgå.

2021-04-14

Som en del i arbetet mot vilt och foder i balans vill vi därför tillgängliggöra kunskap om just tallen, viltet och mekanismer som påverkar relationen mellan bete och fodertillgång. Under fyra kvällar kommer forskare och experter att presentera fakta om just de områden som projektet berör.

  • 27 april - Mera tall, projektbeskrivning och introduktion till vilt och skogsbruk i balans. Det fantastiska med tallskogen!
  • 4 maj - Förluster då tall ersätts av gran. Konkurrens om föda får älgen att beta mer tall.
  • 11 maj - Föryngring av tall. Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog.
  • 19 maj - Förädling och förädlat material. Viltbete ur ett landskapsperspektiv.

Tid: Start klockan 18.00 och avslut 20.30, med en paus i mitten.

Sista dag för anmälan är två dagar innan föreläsningen genomförs.

Anmälan sker HÄR. Observera att du behöver ett konto hos skogsstyrelsen.se för att kunna anmäla dig. Har du inget konto sedan tidigare väljer du Registrera i inloggningsrutan, efter att du klickat på Anmäl och skapar där ett konto.

Övrig information: Träffarna genomförs på distans via Skype. Innan träffen kommer du att få en möteslänk och instruktioner till din e-post. För att din upplevelse ska bli så bra som möjligt behövs en stabil internetuppkoppling.

Kontaktperson: Charlotte Hansson, charlotte.hansson@skogsstyrelsen.se

Välkomna!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick