bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Örebro län

Foto: Gunnar Glöersen

Spillningsinventering Örebro län

Nu är materialet från vårens spillningsinventering av älg och rådjur sammanställt för Örebro län. Stort tack till alla jägare och jaktlag som bidragit med underlaget till rapporten.

2021-09-29

Resultatet skall ses som ett index över älg- och rådjurspopulationerna över tid och inte ett absolut mått. Med det menas att vi under en flerårsperiod kan se om populationerna är ökande, minskade eller i balans.

I rapporten redovisas förutom årets resultat även täthetskartor för respektive älgförvaltningområde i länet, totalt sju stycken. I de fall endast resultat för älginventering redovisas, har ingen rådjursinventering genomförts. 

Rapporten finns att läsa HÄR

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick