bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Örebro län

Gåsjakt gång på gång

Nya och unga jägare Örebro län har jagat gäss tio gånger under oktober 2021.

2022-02-11

Länsföreningen Örebro län har arrangerat gåsjakt vid tio tillfällen under oktober 2021. Nya och unga jägare har jagat under ledning av Susanne Sandberg, ungdomsansvarig i länsföreningens styrelse, på Åkerby i Tysslinge väster om Örebro. Syftet med jakt har bland annat varit att skydda nysådd gröda.
Jakten har skett i samverkan med Retrieverklubben i Örebro läns som sett till att det funnits kunniga apportörer på plats.
-Vi har varit fem till sex jägare vid varje tillfälle, berättar Susanne Sandberg, och samtliga har varit medlemmar från Örebro län, fortsätter hon.
Vi dessa jakter fälldes sammanlagt tio gäss. Gåsjakt är svårt och det finns många tillfällen att lära sig vad man ska göra och vad man inte ska göra.

Text: Göran Eriksson

Tillbaka till överblick