bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf:Olof Nilsson

Skogaholm

SKOGAHOLM JAKT - EN RESURS FÖR JÄGARE Genom ett samarbete mellan Jägareförbundet Örebro län och Sveaskog har vi tillgång till en jaktmark i Skogaholm (södra Närke), jaktmarken är på ca 1100 ha för ungdomar, nya jägare och övriga medlemmar. För att delta i Skogaholm Jakts jaktliga aktiviteter krävs medlemskap i Jägarförbundet och jägarexamen.

Hitta till Skogaholm klicka här

 

Viltvårdssliga

Är du intresserad av viltvård och vill skapa bra förutsättningar för viltet på din egen mark eller jaktmark men inte vet hur och vad som främjar olika viltslag finns en viltvårdsslinga som utgår från vindskyddet vid Ämta gärdena nära Skogaholm.
Slingan har 11 stationer och är ca 1km lång.

Aktiviteter/jakter
Skogaholm Jakt är i första hand till för medlemmarna i Örebro län.

Vi har aktiviteter för nya jägare, ungdomar och den vanliga medlemmen.
Under fliken planerad verksamhet kan du se när de olika jakterna ligger i tiden.


Om du vill delta vid någon jakt bör du anmäla dig så tidigt som möjligt eftersom antalet platser vid jakterna är begränsade. 

ANMÄLAN
Du anmäler dig till jakter via det anmälningsformulär som du kommer till genom att klicka här.
Vi behöver kontaktuppgifter till dig så vi kan nå dig ifall om jakten t.ex. måste ställas in eller är fulltecknad. Då behövs både e-postadress och mobiltelefonnummer meddela även ditt medlemsnummer.

Kostnad 
Kostnad för de olika aktiviteterna finns beskrivet på sidan för planerad verksamhet.

Förutsättningar för jakterna
Samtliga jakter genomförs med pedagogiskt inslag, det innebär att det läggs större fokus på genomgångar före och efter respektive såt. 
Det viktigaste på Skogaholm jakt är att få vara med och uppleva en trevlig jaktdag som är säker, välorganiserad och spännande. 
Det vilt som skjuts köps av deltagarna till ett förmånligt pris. Som utbildningsmoment kommer tillvaratagande i form av passnig av viltet att vara en viktig del.
För dovhjortar (handjur) finns en troféavgift som kommer att meddelas av jaktledaren och stå i PM inför jakterna.Utbildningar 


Länsföreningen upplåter marken i Skogaholm till Samverkansområde-mitt, ett antal konsulentledda utbildningar i form av vildsvinsjaktutbildning, dovviltsjaktutbildning och viltundersökaren.
Kostnaden för en sådan kurs redovisas i kurspresentationen under fliken Kurser & utbildningar.
Till dovvilt och vildsvinsjaktutbildningarna är det även riksintag där vi även kompletterar ÖsterMalma med dessa kurser.
Kurserna är inte riktade mot några specifika målgrupper, alla är välkomna att anmäla sig.
Alla kurser innehåller moment av både teoretisk och praktisk karaktär. Hundverksamhet 
På Skogaholm finns det möjlighet för jakthundklubbarna att delta i jakterna, men också att förlägga egen verksamhet till marken, naturligtvis i mån av tid och plats.

Naturligtvis krävs att hundklubbarna är medlemmar i Svenska Jägareförbundet.Medhjälpare

Vill du vara med och hjälpa till med underhållet av jaktmarken hör av dig till den ansvarige mot Skogaholm (kretsråd) eller kretsstyrelseordförande i den krets du tillhör.

Med vänlig hälsning 
Skogaholm jakt

Kontaktuppgifter till styrgruppen för Skogaholm

Henrik Widlund

Aktivitesansvarig Skogaholm

Hund & NVR, Skogaholm, jägarförbundet Laxå,Vice Ordförande, Hund, NVR, Vöv, Älg, Webb, Hundinstruktör, Eftersöksinstuktör

0586-407 64
073-668 28 39

Henrik Widlund

Alf Nilsson

Alf Nilsson "Affe"

länsföreningen: Vice ordförande, Sekreterare, Utbildning/Jägarskola, Viltmat, Hund

Jägareförbundet Laxå: Sekreterare, Utbildning


070-176 39 80

Alf Nilsson "Affe"


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-01-31 2017-02-24