bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Hans Ringer

Fotograf: Hans Ringer

Rovvilt

Jägareförbundets nya organisation för rovdjursfrågor

Nyhetsbrev om rovdjur

Länsstyrelsen publicerar ett nyhetsbrev om rovdjur.

Vargläget

Preliminär rapport om Vargläget i Örebrolän 2016 se nyhetssida

Resultatet från vintern 2014-2015 finns här på Länsstyrelsens hemsida.

Inventeringsresultat från vintern 2013-2014 gällande varg se länsstyrelsens hemsida

Vargwebben

Nu kan du följa gps-märkta vargar på Vargwebben 

Skyddsjaktkriterier

Naturvårdsverket har i uppdrag ta fram kriterier för skyddsjakt i framtiden som överensstämmer med EU:s regler. Svenska Jägareförbundet har framfört att vargstammen med dagens ökningstakt sannolikt kommer att uppgå till 1 000 vargar redan om fem år om inte jaktuttaget ökar. Det räcker inte att enstaka vargar fälls vid skyddsjakt, utan det krävs en tydlig förvaltningsstrategi och en kvalitativ förvaltningsplan.

Naturvårdsverket skall avge sitt förslag till ändrade regler 2015-09-30

GYBS

2015-09-30 skall Naturvårdsverket komma med sin rapport om det "omtag" som gjorts för att fastställa Gynnsam Bevarandestatus, GYBS, för vargstammen. Vi förväntar att 3 olika svar inkommer till NVV; två från Skandulv och ett från USA. Samtliga konstaterar att GYBS inte kan beräknas vetenskapligt, utan således baseras på tyckande. Man säger dessutom att dagens vargstam redan uppnått GYBS.

Inventering av rovdjur 2019/2020

På dessa utlämningsställen kan du hämta provtagningskit för insamlande av DNA-prover från vargspillning. Insamlingsperioden är oktober till mars.

Instruktioner och rapportblankett finns i kitet. Tänk på att position måste anges i RT90. Utan sådan angivelse blir provet värdelöst.

 https://jagareforbundet.se/vargdna/

Länk till nationellasidan  med senaste informationen om inventeringen

Länkar

Länsstyrelsen i Örebro län (rapporter, ersättning för skador mm, nyheter på titelsidan)
Viltskadecenter på Grimsö (forskning kring rovdjur)
Skandulvprojektet (nordisk forskning kring varg)
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Läs vad Gunnar skriver i sin blogg från Våldalen 2015

Forskningsrapport från CEFOS, Göteborgs universitet – Licensjakt på varg

har du en smart telefon kan du ladda ner appen skandobs.

Ladda ner Skandobs-Touch i App Store eller Google Play och använda din mobiltelefon för att rapportera rovdjur eller spår medan du är ute i naturen.

kontakt till rovvilt

Bo Jansson

Bo Jansson

Ledamot länsföreningen

Klövvilt, Rovvilt

0591-170 71
070-691 44 78

Bo Jansson

Gunnar Glöersen

Gunnar Glöersen

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Samordning & planering för rovdjursfrågor i region Mitt samt nationellt. Därutöver Vvo-juridik och spillningsinventering älg i Värmlands samt Örebro län

010 58 47 658

Gunnar Glöersen

Torbjörn Lövbom

Torbjörn Lövbom

Ordförande Jägareförbundet Västerbotten och Rovdjursråd

070-693 39 67

Torbjörn Lövbom


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-05 2019-10-08