bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skytte

Det primära syftet med Jägareförbundets samlade skytteverksamhet är att förbättra jägarnas förmåga att skjuta väl vid jakt. Det tävlingsmässiga skyttet, märkesskyttet och utbildningen Jaktskottets grunder är viktiga delar av denna verksamhet.

Skytteinstruktör för Örebro län är Jonas Sunden

Länk till cupkalendern https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/tavlingar-resultat/cupkalender/

Här är en film bland många på förbundets youtube kanal

SKYTTETÄVLINGAR

Tävligsreglemete med förklaringar finns på  Nationella sidan

Länk till jaktskytte och skyttetävlinger som Jägareförbundet nationellt är engagerade i.

 

Regler skjutmoment LM Länsälgen: 

 • Elit vapen vikt <4,5kg typ sporter

 • Precision bänkskytte 4skott mot 10ringad pistol tavla max 40 poäng provskott tillåtet
  Skytte med stöd (skjutkäpp) 4skott mot älgkalvfigur 5 ringad max 20 poäng
  Skytte mot rörligt mål stillastående och löp 2serier med 4skott i varje serie max 40 poäng
  Klasser:

  Jägare jaktvapen

  Dam

  Yngre junior <16 år

  Äldre junior 16-20 år

  Veteran 1 55-64 år

  Veteran 2 65-70 år

  Veteran 3 70-     år

  -------

Hur ett deltagande i Norma Cup går till

Du som inte tidigare deltagit på en jaktstigstävling kan läsa följande information:

 • Du åker till stigen och anmäler dig där. Anmälningstiden brukar vara mellan 8.00–13.00 om inget annat annonserats.
 • Du fyller i ett startkort och lämnar det i anmälan där du betalar för att delta. Kostnaden för deltagande är rekommenderad till 180 kr/startande på en stig med 8 stationer. Ammunition får du vid varje station. Det är Norma Lead nr 9 blyammunition.
 • Startkortet tar du med till varje station där stationsfunktionären fyller i hur många hagel du fått i dina lappar. Man räknar max tio hagel i varje lapp utom på stationer där det framgått att det är hagelräkning. Då räknas alla hagel.
 • Man får stå bakom tidigare skytt för att se hur målen går. Om man har en bössa med choker bör man välja så trångborrat man vågar.

 

Hur ett deltagande i Norma Jägarduvan går till

Du som inte tidigare deltagit på en jägarduvetävling kan läsa följande information:

 • Du åker till stigen och anmäler dig där. Anmälningstiden brukar vara mellan 8.00–13.00 om inget annat annonserats.
 • Du fyller i ett startkort och lämnar det i anmälan där du betalar för att delta. Kostnaden för deltagande är rekommenderad till 150 kr/startande.
 • Startkortet tar du med till varje station där stationsfunktionären fyller i hur många lerduvor du skjutit ner.
 • På varje station ska det framgå hur många duvor som ska skjutas.
 • Man får stå bakom tidigare skytt för att se hur duvorna flyger.
 • Man skjuter med stålammunition. Ammunitionen får du på varje station.
 • Jägarduvetävlingarna ska vara anpassade så att man kan skjuta med öppna choker.

Lycka till!

 

  ------

Söker du kontaktpersoner till jägarexamensbana som håller i uppskjutning och uppskrivning av jägarexamen det hittar du på sidan

Jägarexamen

-----

Skjutinstruktörer för Klubbar och kretsar

Utbildade krets-/ klubbskytteinstruktörer Jägareförbundet Örebro län 
Önskar du som medlem, ditt jaktlag eller krets hjälp med skyttet så ta kontakt med någon av följande skytteinstruktörer se lista i pdf

---

Ansvarig i Studiefrämjandet  Niclas Kilhage, 0550-808 72

--

Kontakt skytteansvariga

Leif Tjärnén

Leif Tjärnén

Ledamot & kassör

Ansvarar för jaktskytteverksamheten och är sammankallande i länets Jägarexamensgrupp.

072 745 74 00

Leif Tjärnén

Fredrik Jansson

länsansvarig aktivitetsledare

Skolgatan 35 694 50 Vretstorp

070-674 30 30

Fredrik Jansson

Lars Björk

Lars Björk

Jaktvårdskonsulent

Ansvarar för: Samordning & planering för jaktskyttefrågor i region Mitt samt nationellt. Därutöver länsansvarig konsulent i Västmanland.

010-5847679

Lars Björk


2013-01-31 2023-12-07