bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fotograf: Mostphotos

Trofébedömning

Människan har samlat troféer lika länge som hon jagat. Drivkraften har såväl nu som då varit att hedra de bytesdjur som jakten gett. I förhistorisk tid kanske trofésamlandet samtidigt var ett sätt att visa människans jaktförmåga. I dag vet vi att bra troféer snarare är en måttstock och ett signum för en god viltförvaltning. I dag vet vi att bra troféer snarare är en måttstock och ett signum för en god viltförvaltning.

Enligt Svenska Jägarförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg-. kron-och dovvilt, rådjur, vildsvin och mufflon.

Kostnad: Ordinarie pris trofémätning, alla troféer 600 kr per styck.

Trofémätning medlem i Svenska Jägareförbundet, alla troféer 300 kr per styck. Medalj + kedja 150 kr per styck.

OBS! Nytt regelverk from 1 maj 2017. Läs om några av regeländringarna här https://svenskjakt.se/start/nyhet/torktiden-trofeer-kortas/ 

För frågor eller mätning kontakta kontoret i Karlstad alternativt någon av trofébedömarna, se nedan.

Rikard Södergren, Fjugesta, 070-752 7479, rikard.sodergren@swipnet.se

Mats Johansson, Fjugesta, 070-640 94 62

Tore Rumler, Örebro, 070-216 14 57, tore.rumler@htskogar.se

 

Några frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?
En trofé skall torka minst 1 månad innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta? 
Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålans mitt) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och 450 gram till guld.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?
Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm för att hålla medaljklass.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?
Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?
Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?
Vanligast är hjortdjuren men även kranier och skinn av stora rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t e x från Afrika.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?
Som medlem i Jägareförbundet betalar man 250 kr per trofé och 100 kr per medalj. I priset ingår ett värderingsintyg.

Maila ändringar till webmasters

kontakt till Administratör

Lena Olsson

Lena Olsson

Administratör

Ansvarar för: Medlemsservice och utbildningskontakt för Värmlands samt Örebro län.

010-5847152

Lena Olsson


2013-02-21 2020-11-02