Styrelse - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Styrelse

Styrelse 2021

Ledamöter Namn Telefon

Styrelsen

Mail

 

Ordförande
Jakt Viltförvaltning & kust, AU, stiftelsestyrelsen,VFD
Opinion & Kommunikation, Skytte, Eftersök&Hund

Jonas Fransson
Nyköping

070-6014664

Jakt Viltförvaltning (sammankall), Eftersök & hund,
Opinion&Kommunikation, Stiftelsen supp.
Jonny Dahlgren
Västerljung
0707648699
Sekreterare, kassör, AU, JAQT,
stiftelsestyrelsen, Medlem & Marknad

Lena Larsson
Björnlunda

0158-34000
0733-19 23 43

Medlem Marknad (sammankall), Utbildning ungdom, 
Skytte, AU
Anders Larsson

073-0543500
Eftersök & hund (sammankall.), Stiftelsen,
Jakt Viltförvaltning, AU
Björn Granquist
Flen
070-570 98 09
Länskommunikatör,
Opinion&Kommunikation (sammankall.)

Charlotte Prennfors 
Vingåker

070-6401182
Utbildning & ungdom (sammankall.), Stiftelsen,

Christina Berglund
Tystberga

070-319 08 77
JAQT (sammankall.) Medlem&Marknad, Stiftelsen supp.

Elisabeth Bettan Pettersson

076-238 52 44

Jaktvårdskonsulent

Matilda Söderqvist

010 584 71 25 
Adjungerad ledamot    
 

 

 
Suppleanter    
Utbildning & ungdom, Medlem Marknad, SKytte

Anton Östling

 
Skytte (sammankall.) Keijo Törmänen 070-6003490
Utbildning & ungdom, skytte, Medlem Marknad

Rasmus Holm

073-3186900
Opinion & Kommunikation, Medlem Marknad

Lars Larsson

070-2171777
Revisorer    
Ordinarie

Björn Bentevik
Tystberga

0155-464715
0155-284663 (fax)
073-6602730
Ordinarie

Curt Eriksson

073-7533376
Suppleant

Kenneth Schulze

 
Suppleant

Rolf Svensson

 
Valberedning    
Sammankallande

Peter Rehnström
Trosa

 076-633 5240

 

Övriga utom styrelsen    
Marie Tapper (administratör) - 010-5847258    
Mats Johansson (Kust) - 073-2223427    

Jägarexamen
Roland Andersson 070-7215498
Henrik Falk 
Anders Larsson 073-0543500
Keijo Törmänen 070-6003490
 

                    

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-19 2021-06-10