bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Styrelse

Styrelse 2022

 

Ledamöter Namn Telefon

Styrelsen

Mail

 

Ordförande
Jakt Viltförvaltning & kust (sammankall), Rovdjur, AU, stiftelsestyrelsen,VFD
Opinion & Kommunikation, Skytte, Eftersök&Hund

Jonas Fransson
Nyköping

070-6014664

Länskommunikatör,
Opinion&Kommunikation (sammankall.)
vice ordf.

Charlotte Prennfors 
Vingåker

070-6401182
Sekreterare, AU, Jakt Viltförvaltning & kust, Rovdjur, Skytte

Tomas Kjellberg
Björnlunda

070-8620616

Kassör

Ulrika Engqvist
Gnesta

073-3400906

Medlem Marknad (sammankall), Utbildning ungdom, Unga Jägare, Skytte, AU Anders Larsson
Vingåker
073-054 35 00

Opinion & Kommunikation, Medlem Marknad

Lars Larsson
Nyköping

070-217 17 77
Utbildning & ungdom (sammankall.), Unga Jägare, Stiftelsen

Christina Berglund
Tystberga

070-319 08 77

Rovdjur (sammankall), Eftersök & hund (sammankall.), Stiftelsen, AU

Björn Granquist
Flen

070-570 98 09

Jakt Viltförvaltning & kust, Rovdjur, Eftersök & hund,
Opinion&Kommunikation, Web, Kalender, Stiftelsen supp.
Jonny Dahlgren
Västerljung
0707648699
Jakt Viltförvaltning & kust, Rovdjur, Opinion&Kommunikation

Andreas Arnör
Eskilstuna

076-8761000

Jaktvårdskonsulent

Matilda Söderqvist
Sjösa

010 584 71 25 
Adjungerad ledamot    
 

 

 
Suppleanter    
Utbildning & ungdom, Unga Jägare, Medlem Marknad, Skytte (sammankall.)

Anton Östling

070-0971137
JAQT (sammankall.) , Utbildning & ungdom, Unga Jägare Gith Elmwall  
Utbildning & ungdom, Unga Jägare (sammankall.), skytte, Medlem Marknad

Rasmus Holm

073-3186900
 

 

 
Revisorer    
Ordinarie

Björn Bentevik
Tystberga

0155-464715
0155-284663 (fax)
073-6602730
Ordinarie

Curt Eriksson

 
Suppleant

Johan Ericsson

073-5015384
Suppleant

Sten Bauer

070 867 67 16
Valberedning    
Sammankallande

Peter Rehnström
Trosa

 076-633 5240

 

Övriga utom styrelsen    
Mattias Landin (Kust) - 0703955667    

Jägarexamen
Roland Andersson 070-7215498
Henrik Falk 
Anders Larsson 073-0543500
Keijo Törmänen 070-6003490
 

                    

 


2013-02-19 2023-06-19