bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Foto: Madeleine Lewander

Senaste nytt från Viltförvaltningsdelegationen

Anteckningar från Viltförvaltningsdelegationen 8 dec 2017

2017-12-14

Rovdjursläget

Det pågår jakt efter hela ”hybridfamiljen”. I nuläget är renrasige styvpappan och en normalfärgad valp skjutna. Ordinarie jaktlag i visst område får skjuta. Varför bara där? I möjligaste mån måste vi undvika att skjuta renrasiga andra vargar som nu kan finnas bortåt Åker och Sjunda där minst en årsvalp nu finns. Området kan komma att utökas och man är nu glad för snö.

Vi är fortfarande MYCKET tacksamma för rapporter om observationer. Hjälp oss med inventeringen! Allt detta tar enorm tid för Lst. Ang lo så strider vår Lst för att vi inte ska behöva ha länsvisa miniminivåer utan flexibelt se på hela södra förvaltningsområdet.

Pga vargar ligger vi efter tidsplan med samförvaltningsplanen. Viktigare att den blir bra än snabb så det får vila lite.

Nya medlemmar i ÄFG valda. De har en viktig uppgift och är värda all heder. Fortfarande pinsamt få kvinnor.

Skarv
En förvaltningsplan börjar ta form, Lst gör utkast själva som vi sedan ska syna. Tar råd o kunskap från andras erfarenheter förklarar de.

Vi jägare framförde önskemål om förbättrad hemsida för Vfd o viltfrågor hos Lst. Fick svar att det är under arbete. 

Mycket stor ökning av antalet skyddsjaktsansökningar. Vad vi förstår har det gått lite budkavle bland odlare att ansöka och det har man gjort. Praktiskt taget alla har godkänts.

Nu till den stora frågan; Vi i arbetsutskottet hade förberett ett förslag till utökad och förenklad skyddsjakt dovkalv för att stödja odlarna. Detta föll platt när ett regeringspressmeddelande damp ner en dag innan mötet med en enormt utökad allmän skyddsjakt på ”hjortkalvar”. De flesta verkade tagna på sängen och det känns som ett mycket stort och tungt kliv bakåt i all vår strävan mot klok lokal förvaltning.

Efter mötet var det föreläsning från SVA som berättade om CWD sjuka på vildren och kronhjort, samt afrikansk svinpest. Mest oroande är nog svinpesten som lätt kan smitta och kryper närmare. Enkla åtgärder: Om man träffar på mer än en död gris—rapportera genast! Ni som åker utomlands och jagar --- gör rent kängor innan ni kliver in i svenska skogar!

Antecknat av Elisabet Åfors   + ersättare Jonas Fransson   

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick