Senaste nytt från viltförvaltningsdelegationen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
MasterPage.Master

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Fotograf: Hans Ring

Fotograf: Hans Ring

Senaste nytt från viltförvaltningsdelegationen

Här kan du läsa en sammanfattning va vad som togs upp och diskuterades på senaste mötet med viltförvaltningsdelegationen.

2018-12-06

Mera Tall: Briefing av Rickard Sandström (projektledare). Lyckat koncept från södra Sverige introduceras nu i Södermanland/Örebro. Balans i viltstammar handlar ju både om djurantal och foderutbud, och äntligen tar nu skogssidan tag i den oroväckande ”förgraningen” som gör att de få ungtallar som finns såklart blir betade.

Rovdjursläget: Vfd Södermanland har signalerat ett åtagande på miniminivå ½ varg- och 3 Lo föryngringar. Totalen lär inte gå ihop när länen lämnar sina åtaganaden. Om NVV kommer med nya utspel ska VFD informeras. På vargsidan finns i realiteten ett par i Ärla och ett par i Sjundareviret mot Sthlm. Strövargar finns, men året ganska förskonat från angrepp av rovdjur. 3 gårdar har dock fått akuthjälp vid bedömda risklägen av både varg o lo. Jätteviktigt att alla hjälps åt att rapportera.

Skarv och stora fåglar:  Fortsatt jobb med förvaltningsplan. Hävdas att mycket regler och överväganden kvarstår. Det påtalas att trots detta har Stockholm lyckats få skyddsjakt på över 1000 fåglar vilket adm. snyggt av jägareförbundet stockholm och presenteras på nätet. Lst vet det och ska se och beakta.  Vi framhåller oron över stora fåglars expansion, utöver odlingsskador ser vi ju påverkan på vattenmiljöer. Förvarnar om att de lär bli mycket svårt att beskatta via jakt.

Måluppfyllnad älg: Liksom förra Vfd redovisas de urdåliga måluppfyllelserna av Lst. Fanns ingen anledning att gå i försvar --  jag erkände att det verkligen är mycket dåligt, kanske sämst i landet. Såklart svårare vid få djur och sjunkande stam, men i princip skulle myndigheter kunna ta tillbaka förvaltning. Jag hävdar att det ju är viktigare att göra rätt i skogen än på pappret så bad om förbarmande, det ska bli bättre. Vi vill ha kvar lokal förvaltning. Men det här är allvar – vi kan inte ha planer som nån slags max-pott!

Problem fällavgifter: Adm går back varje år, Lst får inte ha det så. Vi har många ÄFO som kostar, är det värt pengarna? Jag hävdar att grundproblemet med kostnaden är att bara jägarpengar (fällavgifter) finansierar myndighetsarbete, helt orimligt att inte skattefinansiera. Oavsett kostnadsproblemet har många jägare också börjat fundera om alla dessa ÄFO verkligen är befogade. Troligen är ÄSO det riktigt viktiga forumet för lokal förvaltning. Markägare och jägare fick hemläxa av Lst att tänka till om detta tills i vår. ÄSO också för små ( 21 av 43 sköt inte 10 älgar). Vi får hjälpas åt att överväga detta.

Stor efterfrågan på nattlig dov-jakt med rörlig belysning: Avser ordinarie jakttid och enskilda ansökningar. Lst föreslår kriterier för bra hantering, framstår lite motvilliga men vet att NVV lär vilja gå brukare till mötes. Brukarna jublar. De gröna befarar svårare koll på tjuvskytte. Polisen orolig, önskar massiv allmänhetsinfo för att slippa bli nedringda om ”tjuvjakt”. Jag framhåller vår oro för mer skottlossning nattetid under sämre förhållanden samt att en etisk avskjutning är klart svårare utan god överblick över omgivning och hela djurgrupper. Brukarna hävdar att det tvärtom är lättare än på vanlig jakt (?)

Samförvaltningsplanen: Tryckt och klar.  Först i landet, nu gäller det att sprida budskapet.  Finns på nätet Lst men jag har bett om rejäl upptryckning så man kan få den i handen. Jag försökte lyfta frågan om ifall brukarna verkligen står för den nu när de bestämt att viltet inte längre ” är en resurs”. Blev så känsligt att landshövdingen dödade frågan och gick vidare.

Antecknat av Elisbet Åfors     

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick