Välkommen på årsmöte - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Välkommen på årsmöte

Kallelse till Årsstämma

2019-03-28

Styrelseledamöter och valda ombud för jaktvårdskretsarna inom Jägareförbundet Södermanlands län kallas till ordinarie årsstämma
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 18,30 på
Elektron i Gnesta

Kaffe med landgång för ombuden är kl. 18,00

Föreläsning om trafikeftersök med Björn Granquist och Jan Olevall.

Läs mer i kalendern

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick