Viktig information om Afrikansk svinpest! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Viktig information om Afrikansk svinpest!

Afrikansk svinpest är en sjukdom som är ofarlig för människa, men som drabbar både vildsvin och tamsvin.

2019-05-28

 

Sjukdomen riskerar att orsaka väldiga problem för vildsvinsstammen och den svenska grisnäringen om den kommer till Sverige. Sjukdomen finns i stora delar av Europa och det är oerhört viktigt att vi alla vidtar de åtgärder vi kan för att förhindra att sjukdomen introduceras i Sverige. Ju snabbare en eventuell introduktion av afrikansk svinpest till svenska vildsvin upptäcks, desto större är förutsättningarna för att sjukdomen ska kunna kontrolleras och smittspridning stoppas. Vi behöver därför er hjälp att sprida information om förebyggande åtgärder och beredskap till jägarkåren.

 

Rapportering

Rapportera självdöda vildsvin till SVA via www.rapporteravilt.se eller telefonnummer 018-67 40 00. Det är vår bästa chans att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för möjligheterna att bekämpa den!

 

Smittsäkerhet vid jakt

Både den som jagar utomlands i ASF-smittade länder och den som tar emot jaktgäster från dessa länder behöver tänka på att kläder och utrustning måste rengöras noga inför inresa i Sverige. Det finns bra information på SVA:s och Jägareförbundets respektive hemsida.

Länk till SVA: https://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest/overvakning-av-afrikansk-svinpest/smittskyddsrekommendationer-till-jagare-och-andra-som-vistas-i-skog-och-mark-utomlands

Länk till Svenska Jägareförbundet: https://jagareforbundet.se/vilt/viltsjukdomar/afrikansk-svinpest/

 

Seminarium

Jordbruksverket höll i december 2018 ett seminarium med föreläsningar som beskrev vildsvinet, jakten och i grova drag hur bekämpningen skulle gå till. Filmer från föreläsningarna finns att se här:

https://www.youtube.com/watch?v=JZSA3CzDssU&list=PLYgMLijhvImIf4mvckmVTT2cEE90U7lVV.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick