Anteckningar från Viltförvaltningsdelegationen 12 juni 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Anteckningar från Viltförvaltningsdelegationen 12 juni 2019

Många nya delegater och ersättare.

2019-06-16

Många nya delegater och ersättare. Jag är fortfarande ordinarie och har varit med från början. Min ersättare är nu Hasse Gustafsson från riksjägarna.

Avskjutning : Färre älgar i år igen. Bra fördelning och klar bättring i måluppfyllnad i planer – bravo! Kron drygt 1500 st. Lite för låg kalvandel, lite för hög handjursandel. Måluppfyllnad har tyvärr gått ner.Härligt att länet strävar mot mer samförvaltning av alla klövvilt!

 Rovdjursläget: Två vargpar finns, oklart om de har valpar. En lo-hona, oklart om hon får ungar. Såklart lite strödjur och några obs. Sammantaget bedöms färre rovdjur hos oss i år. Vi kommer att få ta tag i förvaltningsnivå på lo i höst. Jag påtalar att jägarna vill ha siffror på förvaltningsområdesnivå och inte ned på länsnivå. Andra höll med. Känns som om det är på väg dit. Någon ny delegat  frågade om konsekvensutredningar för rovdjursetablering, jag påtalar att Sjf länge saknat bra socioekonomisk analys och nu inleder egen med LRF m fl.

Skyddsjakter klövvilt: Minskat något pga generellt utökade jaktmöjligheten på hjortkalv. Fortfarande dock ansökningar i hela länet men mest i området norr om Nyköping. Särskilt från de som vill nattjaga. Från generella har endast 5 kronkalvar rapporterats. Vet inget om mörkertal men bedömer att inte alls många kron skjutits. Dov dominerar helt. Det blev en informell diskussion om det tydligen inte ovanliga att skyddsjakt blir föremål för försäljning, helt emot villkoren för att erhålla skyddsjakt i vårt län.

Färre ÄFO: De flesta av er kan bakgrunden – dels för att förbilliga förvaltning men vi jägare tycker också för att Äfo borde kunna bli mer av support och att det konkreta förv.arbetet bör ske i skötselområden där lokalkunskapen finns. Lst har kokat ner våra remissvar till kompromiss med 3 områden : (1+2)  (3+4+5+halva8)  (6+7+9+halva8). Efter förankring hos er i 8:an motsatte jag mig den delningen och fick nog hela delegationen med mig. Lst tog till sig. Jag och LRF + andra stred hårt för beslut nu genast men Lst förordar ytterligare förankring men lovar påskynda klart hårdare än man tänkt från början.

Tyvärr klaras då inte den fällavgift vi lyckades få ner för något år sedan. Lst får inte gå back. Det blir nu 1500 kr + 500 kr. Fanns inget att göra åt detta. Måste väl vända när äfo bantas. Som vanligt vidhöll jag det vansinniga i att jägare och inte skattebetalare finansierar Lst.

Definiera VFD uppdrag: Jag gjorde en yrkan på att klargöra vårt mandat och skriva ned hur vi arbetar och vad som gäller. Till min glädje blev det rungande Ja, även från Länsstyrelsen.

Blandat: Jakttider blir samma som vanligt. Jag informerade om vårt Vildsvinshjälp.nu. Brukarsidan yrkade på att även skogsdelegat ska sitta i AU. Jag invände inte men sa att jag är besviken på onödig maktkamp + att jag tycker varje ärende bör beredas av de som berörs. Tog till protokoll att jag motsätter mig brukarnas skrivelse att brukare/markägare bör ”prioriteras”.               

Elisabet Åfors

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick