Enbart Älg och kronhjorts obs för Jägarna i Södermanland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Enbart Älg och kronhjorts obs för Jägarna i Södermanland

Den klövviltsobs som har skett i Södermanland under älgjakten avslutas. Nu gäller enbart älg och Kronhjortsobservationer under de 7 första jaktdagarna.

2019-09-10

Göran Bergqvist centralt ansvarig på Jägareförbundet motiverar beslutet att upphöra med klövviltsobservationen med;
”Vi har beslutat att upphöra med klövviltsobsen som samlats in på försök under tre säsonger i Södermanland, Kronoberg och två ÄFO i Västerbotten. Skälen är dels att den upplevs mycket negativt bland jägarna, för många arter och för många obsdagar, vilket har medfört att vi tappat data i såväl älgobs som övrigt vilt rapportering. Men också för att planen var att samla data under tre säsonger, därefter ska metoden utvärderas av Beyond Moose vid SLU. När den utvärderingen har kommit så får vi ta en förnyad diskussion i frågan beroende på vad utvärderingen visar”.

Jägareförbundet Södermanland hoppas därmed att jägarna återigen skall börja med Älgobsen, som är ett verktyg för att få grepp på vart älgstammen i länet är på väg

 

Claes Lindström

Vik Jaktvårdskonsulent

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick