Mera tall Sörmland-Örebro bjuder in till en serie webbaserade föreläsningar om tall och vilt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Mera tall Sörmland-Örebro bjuder in till en serie webbaserade föreläsningar om tall och vilt

2021-04-12

Projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora. För att bryta trenden behöver vi föra ner diskussionen på lokal nivå och se vilka gemensamma åtgärder som finns att tillgå.

Som en del i arbetet för vilt och foder i balans vill vi därför tillgängliggöra kunskap om just tallen, viltet och mekanismer som påverkar relationen mellan bete och fodertillgång. Under fyra kvällar kommer forskare och experter att presentera fakta om just de områden som projektet berör.

 • 27 april 
  • Mera tall, projektbeskrivning och introduktion till vilt och skogsbruk i balans (Charlotte Hansson, projektledare Mera tall Sörmland-Örebro)
  • Det fantastiska med tallskogen! (Line Djupström, Skogforsk)
 • 4 maj
  • Förluster då tall ersätts av gran (Lisa Petersson, SLU)
  • Utnyttjande av födoresurser i flerartssystem av klövvilt. OBS! Detta föredrag hålls delvis på engelska! (Robert Spitzer, SLU)
 • 11 maj
  • Föryngring av tall (Christer Karlsson, SLU)
  • Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog (Sabine Pfeffer, SLU)
 • 19 maj
  • Förädling och förädlat plantmaterial (Curt Almqvist, Skogforsk)
  • Viltbete ur ett landskapsperspektiv (Anna Widen, SLU)

Tid: Start klockan 18.00 och avslut 20.30, med en paus i mitten.

Sista dag för anmälan är två dagar före dagen för föreläsningen.

Anmälan: Anmälan: Mera tall seminarier
Observera att du behöver ett konto hos skogsstyrelsen.se för att kunna anmäla dig. Har du inget konto sedan tidigare väljer du Registrera i inloggningsrutan, efter att du klickat på Anmäl och skapar där ett konto.

 

 

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick