Fältviltsvandring - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Södermanland

Fältviltsvandring

Nytt Datum!! Följ med på fältvandring där vi tillsammans ser och lyssnar på fördrag av Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Dan Persson från Svenska Jägareförbundet

2021-06-21

Här få vi uppleva:

Häcknings-, kyckling- och vinterbiotoper. Utsättning av fältvilt.

Bruksanpassningar och ekosystemtjänster för biologiska mångfald som vi utnyttjar, bevarar och använder på ett hållbart sätt för oss och för vår framtid.

 

Varmt välkommen till fältviltsvandring

Datum: 18 juli
Plats: Tuvekärr
Tid: 13.00 (Beräknad tid ca 3 timmar)

Klicka här för anmälan

Förtäring: Egen fikakorg kan tas med

Klädsel för utevistelse.

OBS! Deltagarantalet kommer att begränsas med hänsyn till rådande ”Pandemirestriktioner” så anmäl deltagande i god tid!

Svenska Jägareförbundet Fältvilt anordnar tillsammans med Jägareförbundet Södermanlands län Fältviltsvandringar.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk och samhälle. Gynna och ge kunskap om ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare och även övrig fauna i jordbrukslandskapet. En hållbar grön infrastruktur i hela landskapet som vi nyttjar, bevarar för nuvarande och framtida generationer.

 

Fältvilt har ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt försöker anpassa drift och stödutsättning av fältfågel för att öka och bevara den biologiska mångfalden. Även brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning av skydds- och kantzoner samt foderytor som visas i ett rationellt brukat odlingslandskap.

 

Prover visar att fält med flera biologiska fokusbiotoper och skalbaggsåsar kan minska användning av bekämpningsmedel på fält inom de närmaste 75–100 metrarna. Odlingar med frukter, bär och grönsaker ger bättre skördar i ett landskap med biologisk mångfald där fler olika arter av insekter, bin och humlor pollinerar.

Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter.

Tuvekärr är en av dessa gårdar som vi välkomnar dig att besöka tillsammans med oss där vi kommer att få en föreläsning av Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Dan Persson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick