bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jaktmark Jönåker

Jägareförbundet Sörmland har lyckats få till ett samarbetsavtal med en jakträttshavare i närheten av Jönåker. Marken är uppdelad på ett större skifte samt några mindre skiften med en blandning av ren skogsmark till större fält.

I skogen bedrivs ett traditionellt skogsbruk biotopen är blandad sörmländsk skog med dragning åt kolmårdsskog. Fälten/åkermarken är brukad med spannmål som ärtor, vete, havre ect.

Högviltet som finns är älg, kronvilt, dovvilt, rådjur och vildsvin av lite olika numerär. På småviltsidan finns hare, räv, grävling, duvor, gäss, kråkfågel mm.

Vår för hoppning är att vi ska kunna använda marken till ett begränsat antal drevjakter med 10-12 skyttar, en del spannmålsjakt efter vildsvin samt några tillfällen till jakt efter duvor. I samband med jakterna kommer vi prata om viltet som jagas och förhoppningsvis även hur man tar hand om viltet efter skott.

Vi har tillgång till slaktbod med kylrum på marken.

Ni får ha lite koll på hemsidan och i kalendern när verksamheterna drar igång närmast efter tillträdet kommer vildsvinsnatta. Kanske LM i eftersök kommer vara här samt några arbetsdagar. Allt är som sagt i sin linda.

Under detta första år kommer vi lära oss mer om möjligheterna för att kunna möta behovet och även hitta sånt vi inte ser idag.

 

Lite planering för hösten.

Skyddsjakten efter duvor kommer vara svår att bestämma tidpunkt och dag på allt beror på väder och vind som i sin tur påverkar hur fort ärtorna börjar mogna. Här kommer vi försöka ha några tillfällen men man får anmäla sig på en intresselista och sedan erbjuds man en plats med kort varsel.

Spannmålsjakten på vildsvin blir lite samma som ovan att man får anmäla sitt intresse det är svårt att veta exakt när vildsvinen börjar stöka runt i fälten och hur ofta det behöver ske.

Drevjakterna kommer strax att datum sättas men 10-12 gäster/skyttar jagar en heldag och tre såtar med erfaren ledning och med hundar av olika karaktärer tex drivande hundar och stötande hundar.

Bra att ha med sig är:

  • Rätt kläder, fram för allt efter väder och vind.
  • Vapen inskjuten med jaktammunition
  • Komradio, 155
  • Matsäck
  • Nödvändiga papper: jaktkort, vapenlicens, försäkringsbevis
  • Hund om ni vill
  • Glatt humör

Jönåker

Abetsgruppen jaktmark


Tillåtet vilt går vi igenom inför varje aktivitet.

Fällavgifter

Vakjakt

Råbock (hela djuret ingår i fällavgiften)  
tom 4 taggar 2000.-
5 taggar 2500.-
6 taggar 3000.-
   
Övrigt tillåtet vilt 40.-/kg passad vikt
   

 

Drevjakt

Dovhjort skovel  
Kronhjort kapital  
   
Övrigt tillåtet vilt 40.-/kg passad vikt
   


Sugga böter = 3 000 kr (Sugga = dragna spenar)
Ej tillåtet vilt 10 000 kr
Eftersök (ej dödsök) 1 000 kr


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-13 2022-05-17