bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vildsvinsnatta 2023

Vildsvinsnatta är tillbaka

Natten från fredag 14 juli till lördag och nästkommande natt 15 juli – jagar vi på våra marker till förmån för kommunernas skolor och äldreboenden. Deltagandet är kostnadsfritt, och genom att du anmäler dig är du med i utlottningen av priser från våra fantastiska sponsorer! Skänker du dessutom ett eller flera vildsvin blir du tilldelad en extra lott för varje vildsvin. Lottdragningen kommer att ske digitalt den 18 juli kl. 15.00 (och även spelas in för att kunna ses i efterhand) och vinnarna kommer att blir kontaktade.

ANMÄL DIG HÄR 

Uppsamlingsplatser för de jägare som vill skänka sina skjutna vildsvin kommer finnas i jaktvårdskretsarna i Södermanland.

Se karta här! 

Ett av de stora syftena med Vildsvinsnatta är att sprida vildsvinsköttet till den offentliga sektorn och därigenom i högre grad göra vildsvinsköttet till ett attraktivt livsmedel. 8 av våra 9 kommuner har anmält intresse att ta emot vildsvinskött, vilket kommer resultera i att många människor kommer få ta del av köttet och många kan få prova ett livsmedel de kanske aldrig smakat tidigare. De effekter som vi kan se efter de år som vi anordnat vildsvinsnatta är att intresset för viltkött inom den offentliga sektorn har ökat. Vi hoppas att jägarna än en gång vill vara med och bidra!

Ett annat syfte med Vildsvinsnatta är att öka förståelsen mellan jägare och lantbrukare, uppmärksamma vildsvinsskador i gröda, samt bidra till att ökad samverkan. På många håll finns det ett behov av att hitta en bättre balans, inte bara i vildsvinsförvaltningen, utan i all viltförvaltning. Att samarbeta över större ytor och jaga samtidigt på närliggande marker är ofta effektivt och leder till goda resultat. Har man ingen egen jaktmark att jaga på hänvisar vi till vår samarbetspartner Jaktmarknad.se där olika jaktlag/markägare erbjuder jakt under Vildsvinsnatta 14–15 juli.

Om du inte redan är medlem i Jägareförbundet Södermanland kan du bli det här!

 

Tack till våra samarbetspartner

 

Tack till våra sponsorer

 

 

BagarJohan

 

 

Jaktvårdskretsar Södermanlands län

 

 

Anmälan

Uppsamlingsplatser

Hur hanterar jag vildsvin innan inlämning

Karta kretsar

Statistik

Vinstlista

 

 

 


2022-04-26 2023-07-08