bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltövervakning

Ett par av våra viktigaste uppgifter i Jakt- och Viltvårdsuppdraget är viltövervakning och viltvård.

Vi jägare spenderar många timmar ute i skog och mark, inte bara under jakt - utan även när vi utför viltvård av olika slag, såsom skötsel av viltåkrar, placerar ut saltstenar, stödutfodrar och inventerar. Det innebär att vi har en god förståelse och kunskap om viltstammarna i området.

Det finns flera syften och fördelar med att rapportera in sin avskjutning från det gångna året.

Viltövervakning ger en möjlighet att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, och kan därmed ge en fingervisning om hur man kan anpassa sin förvaltning under nästkommande år.

Något som också blir allt viktigare är att vi som jägare kan bevisa att det vi sysslar med är långsiktigt hållbart, vilket vi kan göra genom att många rapporterar om sin avskjutning.

I Viltdata rapporterar jägare in observationer av älg, kronvilt och stora rovdjur under älgobsperioden, samt rapporterar in avskjutning av vilt som fällts under det gångna jaktåret. Den älgavskjutning som registreras i Viltdata överförs automatiskt till länsstyrelsernas system Älgdata.

Om du som rapportör inte kan rapportera in övriga vilt, så kan det vara så att ditt jaktlag inte är öppnat för den typen av rapportering. För att själv öppna den, klicka på rubriken ”Jaktlagens uppgifter” i menyn till vänster. Kontakta din viltdataadministratör i kretsen eller i älgskötselområdet om du behöver hjälp. Vid frågor kan du även mejla sormland@viltdata.se

För instruktioner och handledning klicka här!

 

Avskjutningsrapporter Södermanland

Avskjutningsrapport 17-18
Avskjutningsrapport 18-19
Avskjutningsrapport 19-20
Avskjutningsrapport 20-21

 


2020-08-08 2022-05-13