bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: K-H Lundin

Kronvilt

Kronvilt är ett inslag i den sörmländska faunan med stort jaktligt värde. Förvaltning och jakt bedrivs i huvudsak inom registrerade kronhjortsskötselområden. Kronvilt förekommer över hela länet och den årliga avskjutningen överstiger numera antalsmässigt älgjakten.

Länsstyrelsen har i samråd med Jägareförbundet Södermanland och viltförvaltningsdelegationen tagit fram en målsättning med råd för förvaltningen av den sörmländska kronviltstammen. Den nuvarande planen gäller för perioden 2014 - 2017. Enligt lag ska fällt kronvilt, såväl inom som utom skötselområden, rapporteras till länsstyrelsen. Detta medför att det finns ett bra underlag med avskjutningsstatistik för uppföljning av förvaltningsmålen.

Mera information om kronvilt i Sörmland:

Kronvilt i Södermanland och målsättning för stammens skötsel 2014 - 2017
Avskjutningsstatistik för kronvilt (1980 - 2015)

2013-03-09 2015-12-12