bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Lars Ödman

Älg

Det finns mycket att tänka på inför älgjakten! Avskjutningsregler, säkerhet, rapportering, älgobs,... Jägareförbundet har därför tagit fram ett förslag till PM som kan användas av jaktlagen.

Mallen kan hämtas här!

Sörmland är indelat i 9 älgförvaltningsområden som täcker nästan hela länet. Ett område mellan Eskilstuna och Hjälmaren delas med Västmanland och en remsa i nordöstra delen delas med Stockholms län. I varje älgförvaltningsområde finns en älgförvaltningsgrupp med 6 ledamöter. Ledamöterna är utsedda efter förslag från berörda markägare och jägarorganisationer.

Länets viltförvaltningsdelegation har ett övergripande ansvar för viltförvaltningen i Sörmland. Läs mer under fliken "Viltförvaltningsdelegationen". 

Mera information:

Målsättning för älgstammen 2013 - 2016
Avskjutning, älgobs, mm.(t.o.m. 2014/15)
Karta över älgförvaltningsområden
Besiktning av "otjänlig älg"

 

 


2013-03-09 2015-12-12