Provtagning för Salmonella - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Provtagning för Salmonella

hos frilevande vildsvin påbörjas i Södermanland

I början av december upptäcktes ett fall av Salmonella Choleraesuis i Öster Malmas visningshägn för vildsvin. Det har tidigare i år även hittats i Skåne där man påbörjat en övervakning på frilevande vildsvin i det området. Det är en ovanlig typ av Salmonella som inte funnits i Sverige på ca 40 år. Nu påbörjas en övervakning av frilevande vildsvin även i Södermanland, och SVA behöver jägarnas hjälp!

 

Leverans av färdiga prov-kit har precis anlänt från SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, och kommer gå ut till de sörmländska jägarna. Till en början ska ca 250 fällda vildsvin provtas inom följande jaktvårdskretsar: Öster Malma, Mellersta Sörmland (östra delen) och Svärta-Trosa (fram till E4), se område inringat med rött nedan. Vid frågor, eller om du som jagar inom detta område önskar delta i provtagningen tar du kontakt med följande personer:

Matilda Söderqvist (Nyköping) tel. 070-1937125, e-post matilda.soderqvist@jagareforbundet.se

Hasse Gustafsson (Flen), tel. 070-4443399, e-post hasse.hle@gmail.com

 

Här finns en instruktionsfilm

 

 

För att ta provet används särskilda prov-kit som SVA tillhandahåller. Provet tas och skickas per post till SVA som analyserar provet och sedan återkopplar resultatet till insändaren.

Vi vill uppmana jägare och allmänhet att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin till SVA. Anmälan kan göras via  https://rapporteravilt.sva.se/  

 

 

STORT TACK till jägare som hjälper till att ta prover på fällda vildsvin i Södermanland!

 

Fakta om Salmonella Choleraesuis från SVA:s hemsida:

 

  • Salmonella Choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks hos tamgris får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.
  • Mer information om Salmonella Choleraesuis på SVA:s hemsida https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-gris/

 

På Svensk Jakt finns en artikel om Salmonella Choleraesuis med veterinär Jonas Malmsten  https://svenskjakt.se/start/nyhet/efter-larm-om-salmonella-god-hygien-tar-bort-riskerna/

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-12-22 2020-12-29